Ändrade förutsättningar inför Malmö arbetarekommuns årsmöte den 24 augusti

Som tidigare meddelat har Malmö arbetarekommuns årsmöte förskjutits till den 24 augusti, med mötesstart 18:00. Med anledning av att Folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen beslutat att genomföra årsmötet digitalt. Det kommer att göras med två digitala verktyg, Zoom och Easyvote. Mer information om verktygen samt en korrigerad dagordning har skickats ut till valda ledamöter och ersättare.

Årsmötesfrågorna är de som behandlas den 24/8, dvs verksamhetsberättelse 2019, styrelseval etc. Motionerna som är anmälda på dagordningen kommer att behandlas av det nya representantskapet som sammanträder den 14 september. Notera datumen, kallelse med ny dagordning utsänds i vanlig ordning 14-dagar före sammanträdena.

 

Handlingarna har skickats ut till alla ombud men finns också att hämta digitalt nedan:

Kallelse till arsmotet 2020
Forslag till Verksamhetsberattelse 2019 ny
Ekonomisk berattelse
GRUPPRAPPORTER 2019
Motioner bifallna 2019 till tryck
Samlade motioner till MAK-arsmote till tryck
Valberedningnens forslag uppdaterat
Verksamhetsiniriktning 2020-2021