Cykelhuvudstaden Malmö och Region Skåne har inlett ett samarbete med WG Film och Fredrik Gertten, regissör av filmer som ”Blådårar”, ”Bananas” och ”Big boys gone Bananas”, som idag har världspremiär för sin nya film ”Bikes vs Cars”.

”Bikes vs Cars” fokuserar på framtidens trafiklösningar och pekar på hur bilismen har kört in i en återvändsgränd. För att klara av miljömålen och lösa framkomligheten i världens stora städer måste bilismen bromsas och andra transportsätt få ta större plats.

Här erbjuder cykeln en konkret lösning. Framtidens städer måste planeras och utformas för människor i första hand – inte för biltrafik. Annars kommer städernas gator att korkas igen.

Bikes vs Cars är inte bara en dokumentärfilm, utan filmen tar aktivt ställning för cykeln och vill uppmana till aktiv handling. Fler bör ställa bilen och börja cykla. Politikerna bör satsa mer på cykeln och mindre på bilen.

Därför skapar vi nu en digital community för cyklister, med interaktiva och smarta tjänster som syftar till att underlätta för cyklister att ta sig fram på cykelbanor och vägar. Cyklisterna skapar information om sina cykelvanor och färdvägar via en mobilapp. Då genereras unik data för att studera cyklisternas rörelsemönster i Skåne och Malmö.

Informationen ska användas som planeringsunderlag för framtida satsningar som förbättrar framkomligheten för cyklister. Beslutsunderlaget har en helt annan träffsäkerhet än vad som är möjligt idag.

Malmö stad har länge drivit en aktiv cykelpolitik och Region Skåne har bland annat tagit fram en fördjupad cykelvägsplan, med prioriteringar på bland annat snabba cykelstråk och ökad trafiksäkerhet. Både Malmö stad och Region Skåne vill främja cyklandet och därför är det glädjande att kunna stödja ett sånt här nyskapande och innovativt projekt.

– För Malmö stad som aktivt arbetar för ökad framkomlighet för cyklisterna kommer en sån här satsning till stor nytta. Cykeln har alltid en central plats i vår stadsplanering, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för teknik och miljö.

– I världens stora städer väljer fler och fler cykeln som ett sätt att skapa sina egna transportlösningar när bilismen inte längre fungerar. Vi organiserar cyklisterna och kanaliserar det växande engagemanget för fungerande cykelinfrastruktur som ett sätt att förändra lokalsamhället genom aktiv handling, säger Fredrik Gertten, regissör av ”Bikes vs Cars” och initiativtagare till projektet.