Den socialdemokratiska partikongressen äger rum den 29-31 maj 2015 i Västerås. Då samlas ombud från hela landet för att utveckla partiets politik och organisation samt ta fram spännande förslag på hur samhällsproblemen ska mötas.

Det skånska partidistriktet representeras av 35 ombud varav 9 ombud är från Malmö. Nedan ser ni namnen på de personer som blev valda av medlemmarna i Malmö.

Sandell Joakim , Malmö

Joakim Sandell

Svensson Carina , Malmö

Carina Svensson

Obradovic Milan , Malmö

Milan Obradovic

Rubin Anders , Malmö

Anders Rubin

Carlsson Rose-Marie , Malmö

Rose Marie Carlsson

Hedén Sofia , Malmö

Sofia Heden

Sjöstedt Eva , Malmö

Eva Sjöstedt

Hedén Daniel , Malmö

Daniel Heden

Hodzic Amela , Malmö

Amela Hodzic