Milan Obradovic, kommunal med ansvar för teknik och miljö

Milan Obradovic, kommunal med ansvar för teknik och miljö

Idag presenterade Milan Obradovic Socialdemokraternas framtida cykelpolitik i Malmö och rapporten ”Cykeln först!”

För att lyckas med EU:s mål att minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent (jämfört med 1990) till år 2020 måste fler cykla och åka kollektivt istället för att köra bil. Socialdemokraterna i Malmö lanserar därför programmet Cykeln först.

Malmö stad ska leda utvecklingen. Som Årets cykelfrämjarkommun 2011, 2012 och 2013 tar vi nu nästa steg. I framtida stadsplanering ska cyklister prioriteras före biltrafik med snabba, säkra cykelstråk genom staden.

Det handlar också om att öka andelen pendlare som cyklar. 2017 räknar Trafikverket med att upprusta cykelvägen mellan Malmö och Lund. Längre fram kan det bli cykelbanor på Öresundsbron. Runt 2015/2016 sjösätts ett system med hyrcyklar som kommer att öka tillgången på cyklar betänkligt.

För att locka fler krävs hög komfort. Därför planerar vi till exempel fler cykelpumpar, cykelkartor och räcken vid trafiksignaler. Tidslängden för grönt ljus ska förlängas vid vissa cykelöverfarter. Inte minst med hjälp av den mobilapp som vi planerar får vi reda på hur cyklister rör sig i staden och var det behövs insatser.

Även utanför stadsplaneringen är cykeln i fokus. Till exempel får anställda inom hemtjänsten lära sig att cykla, initiativet ”Cykling utan ålder” där personer som bor på särskilt boende skjutsas runt på flakcyklar och cykelbussen som skjutsar förskolebarn på utflykter.

– Cykeln ger inte bara bättre miljö utan också välfärd. Malmö ska vara öppen för allt som ger möjlighet till att använda cykeln i sin vardag. Vi ska fortsätta vara Sveriges bästa cykelstad, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för trafik.

Rapporten finns att läsa här.