Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande och Mr. Ira Forman, USA:s särskilda sändebud mot antisemitism.

I dag besökte Ira Forman, USA:s särskilda sändebud mot antisemitism, Malmö. Bland annat träffade han kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh vid ett frukostmöte, som hölls på måndagsmorgonen. De båda höll under eftermiddagen en gemensam presskonferens.

– Vi är mycket väl medvetna om att det finns antisemitism i Malmö och vi arbetar både brett och långsiktigt med att motverka den, bland annat tillsammans med skolor, föreningar och församlingar. Det finns fortfarande mycket kvar att göra innan staden upplevs som alltigenom trygg för alla, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ira Forman tryckte särskilt på behovet av ökade insatser för säkerhet i Europa och i Sverige.

– Därför välkomnar jag inrikesministern Anders Ygemans löfte för en månad sedan om mer stöd till församlingarna. Det behövs omgående. Församlingarna måste också i större utsträckning själva få bestämma hur resurserna ska användas, till exempel till bevakning.

Inför besöket har vi sammanställt en rapport över vårt arbete mot antisemitism. Den går att läsa här.