katrin_stefan

Nu är det dags att ta nästa steg i att utveckla Malmö och Sverige som ett modernt, kunskapsdrivet samhälle i internationell framkant, genom att uppgradera Malmö högskola till universitet. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i en rapport som hon i dag har överlämnat till statsminister Stefan Löfven, som är på besök i Malmö.

Malmo_universitetMalmö högskola har sedan starten 1998 spelat en viktig roll i stadens omvandling från industristad på nedgång till modern, ung och global kunskapsstad. Malmö Högskola har arbetat framgångsrikt med att bredda rekryteringen och har i dag en relativt hög andel studenter från hem där högre studier traditionellt sett inte är ett självklart val och andelen personer med utländsk bakgrund är också större, i jämförelse med andra högskolor och universitet. Högskolan har också bidragit till att höja utbildningsnivån i Malmö, andelen personer med minst treårig eftergymnasial utbildning har fördubblats och andelen forskarutbildade har ökat.

För att främja tillväxten i Malmö och i Sverige, och bättre matcha arbetssökande mot arbetsmarknaden, krävs satsningar på högre utbildning. Som universitet kan Malmö högskola

bidra med ett lokalt och globalt förankrat samverkansinriktat universitet i Skånes största stad och till Sveriges fortsatta utveckling och tillväxt.

– Ett universitet i Malmö handlar inte bara om att främja Malmös utveckling och tillväxt utan hela Sveriges. Vi har ett mål om att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020 och en satsning på högre utbildning är en viktig del för att nå det målet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs rapporten här!