Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet arbetat fram en stark budget för Malmö 2016. Budgetförslaget ska närmast presenteras för partiernas medlemmar och förhandlas med berörda fackförbund.

Under måndagen har det rapporterats om att Vänsterpartiet – det tredje samarbetspartiet i stadens rödgröna styre – sannolikt inte står bakom det budgetförslag som nu är framme.

Här ger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, sin syn på situationen:

Det påstås att S och MP gett Vänsterpartiet ett ultimatum att gå med på nedskärningar för att få vara del av budgetuppgörelsen. Vad säger du om det?

– Vi har inte ställt något ultimatum. Vi är överens med MP om en budget som klarar att utveckla Malmö till att bli mer socialt hållbart och samtidigt behålla samma skattesats. Det är inte långsiktigt hållbart att höja skatten varje år – vi höjde skatten så sent som för innevarande år med 30 öre. Dessutom enades vi i rödgröna majoriteten om finanspolitiska mål så sent som i december förra året – mål som V nu vill bryta mot.

Varför väljer S att inte föreslå skattehöjning?

– Vi har inget principiellt emot att höja skatten om det är nödvändigt, men man kan inte höja skatten varje år. Nu klarar vi ändå att lägga fram en stark och ansvarstagande budget med riktade satsningar på bland annat förskola, skola och omsorg.

Vad händer med det rödgröna styret i Malmö nu?

– Vi ser fortfarande Vänsterpartiet som en naturlig samarbetspartner och beklagar om vi den här gången inte kan mötas om en gemensam budget. Om V:s medlemmar säger nej till budgetsamarbete för 2016 så ser jag ändå goda förutsättningar för att fortsätta arbeta fram bra förslag och beslut tillsammans med V även framöver. Socialdemokraterna har tidigare styrt Malmö i minoritet i många år. Den situationen är inte i sig dramatisk.