Andreas Schönström

Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar för vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Malmö stads budget för 2016, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterar i sin helhet på måndag, innehåller ett särskilt jobbpaket för att på nya sätt minska behovet av försörjningsstöd och sätta fler Malmöbor i arbete, med en riktig lön att leva på. Paketet innehåller flera delar och fokuserar främst på att minska behovet av försörjningsstöd och på att sätta unga människor i utbildning eller arbete.

Alltför många människor i Malmö är idag beroende av försörjningsstöd. Samtidigt vet vi att det bästa sättet att få ett arbete, är att redan ha ett arbete. Därför är det viktigt, både för Malmös ekonomi och för de människor som drabbas av arbetslöshet, att komma i åtgärder som tar dem närmare en anställning och självförsörjning.

Från försörjningsstöd till arbete: I budgeten för 2016 presenterar vi ett nytt pilotprojekt som syftar till att låta 200 personer som idag har försörjningsstöd från kommunen istället bli anställda inom Jobb Malmö. Genom att skifta försörjningsstöd till lön, kombinerat med statligt stöd från Arbetsförmedlingen, kan vi erbjuda en grupp människor som i dag har försörjningsstöd att istället få en anställning i kommunen. Det ger både samhällsnytta samtidigt som de här människorna ges möjlighet att bli självförsörjande och därmed få en betydligt ökad livskvalitet.

Sprid Lindängenprojektet: Det framgångsrika projektet på Lindängen, som innebär att lokala socialsekreterare har mer tid och bättre möjligheter att lotsa personer från försörjningsstöd in i jobb eller utbildning, kommer utvidgas till andra delar av Malmö.

Traineejobb och utbildningskontrakt: En ny regering gör det möjligt för Malmö att nu lägga om arbetsmarknadspolitiken. Staten tar större ansvar och möjligheterna att samarbeta ökar. Den nya inriktningen ska ge den som står långt från arbetsmarknaden bästa möjliga stöd att bli självförsörjande. För Malmös del innebär det 213 traineejobb och 231 utbildningskontrakt, som riktas mot unga arbetslösa Malmöbor.

Jobbkrav i Malmö stads upphandlingar: Malmö stad kommer ställa krav på de företag som vinner upphandlingar för kommunen att de bidrar till Malmös utveckling genom att erbjuda jobb till unga arbetslösa Malmöbor.

– Den bästa investering vi kan göra är i Malmöbon. När vi nu ger 200 Malmöbor möjligheten att gå från försörjningsstöd till arbete är det en social investering som vi vet ger så oerhört mycket mer både för individen och för Malmö. Ett arbete kan betyda att du mår bättre, du kan ge dina barn en rikare fritid, du har möjlighet att bo bättre, träffa ny människor få nya nätverk. Denna satsning ska inte räknas i kronor och ören, den ska räknas i välmående och möjlighet för fler Malmöbor leva ett bättre liv, säger Andreas Schönström, kommunalråd med asvar för vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Fakta

  • Cirka 200 personer som idag har försörjningsstöd anställs inom Jobb Malmö.
  • Lyckade exempel på liknande en satsning finns i andra kommuner, till exempel Borås.
  • En gemensam handlingsplan för att motverka ungdomsarbetslösheten mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen
  • presenteras i juni 2015.
  • Efter prövning av Konkurrensverket införs Vita jobb-modellen i upphandlingar.

Statliga satsningar på traineejobb, utbildningskontrakt och vuxenutbildning ger Malmö:

Traineejobb:
2015: 17 platser (1,8 mkr)
2016: 213 platser (20,4 mkr)

Utbildningskontrakt:
2015: 90 utbildningskontrakt (11,4 mkr)
2016: 231 utbildningskontrakt (23,4 mkr)

Komvux/yrkesvux:
2015: 83 platser ytterligare
2016: 209 platser ytterligare

Beräkningarna ovan är preliminära och kan ändras när reglerna för hur pengarna fördelas är på plats (fördelas efter behov eller andel av befolkningen, etc). Det beror också på hur Malmö matchar regeringens satsningar för att ordna fram platser. Beräkningarna ovan baseras på att Malmö utgör cirka tre procent av landets befolkning.

s-mp-loggor