I veckan presenterade det rödgröna styret i Region Skåne sitt budgetförslag för nästa år. Ökad tillgänglighet i vården är ett av de högst prioriterade områdena.

– Tillgängligheten i skånsk sjukvård måste bli bättre! Vi lägger därför ett tillgänglighetspaket på 750 miljoner kronor. Pengarna går till att kraftigt korta köerna, förstärka cancervården och frigöra vårdplatser, säger Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö och regionråd för SUS.

Förutom fokus på ökad tillgänglighet och fler vårdplatser har tillgänglighetspaketet en tydlig inriktning på bättre arbetsmiljö för de anställda i vården.

– När köerna kortas och trycket på SUS, som i dag är hårt ansträngt, lättar kommer arbetsmiljön att förbättras. Det är centralt för att få igång en positiv utveckling i Region Skåne, fortsätter Joakim Sandell.

Totalt vill det rödgröna styret öka anslagen till vården med 2,1 miljarder kronor. Själva tillgänglighetspaketet finansieras med en måttlig skattehöjning om 30 öre, vilket motsvarar drygt 50 kronor i månaden för en person med en månadslön på 25 000 kronor.

FAKTA

De viktigaste punkterna i tillgänglighetspaketet är:

  • En satsning på 307 miljoner kr för att korta köer inom bland annat röntgen, ortopedi, psykiatri och gynekologi.
  • En förstärkning av cancervården med 120 miljoner kr. Förstärkningen går investeringar i effektivare vårdförlopp och snabbare diagnostik.
  • SUS kommer inom en snar framtid att behöva ta fler högspecialiserade uppdrag inom till exempel cancer. För att möjliggöra det ingår ett frigörande av resurser och operationskapacitet på SUS i tillgänglighetspaketet. Totalt 93 miljoner kr.
  • Ekonomiska stimulanser på 120 miljoner kr till sjukhus som arbetar med områdena tillgänglighet, patientsäkerhet, frigörande av vårdplatser och insatser för bättre arbetsmiljö.
  • En satsning för att frigöra vårdplatser på sjukhusen genom att till exempel minska antalet vårdskador, utveckla samarbetet med kommun och primärvård och ytterligare bygga ut möjligheten till avancerad vård i hemmet.