Följande replik om Malmös näringspolitik publicerades i Skånska Dagbladet den 2 oktober:

Malmömoderaterna säger sig vilja satsa på fler jobb i Malmö. Dessvärre framgår det inte hur de ska skapa jobben. Istället stannar artikeln vid en beskrivning av Malmös tillstånd, så som man själv väljer att se det. Även här utelämnas en rad olika viktiga faktorer, såsom att arbetsmarknadspolitiken primärt är ett nationellt uppdrag och att vi åren 2006-2014 hade en borgerlig regering som blev vald på att leverera jobb, men lämnade efter sig högre arbetslöshet än hur det var när man tillträdde.

Malmömoderaterna skriver att staden i större utsträckning måste möta arbetsmarknadens krav på utbildning. Exemplet på att det inte redan görs är vår rekommendation att avslå ansökan om att starta en ny svetsarutbildning. Kanske säger exemplet allt om Moderaternas analys av Malmös näringslivspolitik. Svetsarutbildningar erbjuds redan på två skolor i Malmö. Fyra personer, varav en enda var behörig, sökte dit till årets hösttermin. Är det så Moderaterna vill satsa på industrijobb i Malmö – genom att etablera utbildningar som ingen efterfrågar?

Låt mig komplettera bilden något samt lansera faktiska förslag och konkret politik för jobb och tillväxt i Malmö.

Malmö är en regional tillväxtmotor. Nära 163 000 personer arbetar dagligen i Malmö, fler än någonsin tidigare. Här startas dagligen åtta nya företag och vi ser att allt fler företag väljer att placera huvudkontor eller delar av sin verksamhet i staden. Malmö har numera en diversifierad företagsstruktur som till stor del består av många små- och medelstora företag. Det är bra och gör att Malmös näringsliv är mindre känsligt för konjunktursvängningar.

Moderaterna fäster stor vikt vid Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat i landets kommuner. Det finns inslag i mätningen att ta åt sig av, men tänk på att bara 217 av Malmös 33 000 företag/arbetsställen ingår i undersökningen.

Det finns andra mätningar. År 2013 rankade FORBES Malmöregionen som den fjärde mest innovativa regionen i världen. I dagarna slog IKEAs internationella kontor, Hubhult, upp portarna i Svågertorp med plats för 1000 anställda och många internationella besökare. För några veckor sedan meddelade IBM att man planerar att öppna ett nytt utvecklingskontor i Malmö med 300 nya jobb och hänvisade till Malmös unga och globala befolkning som en starkt bidragande anledning till att man valde staden. I Malmö finns goda förutsättningar att starta sitt företag, få företaget att växa och dessutom få hjälp på vägen genom en uppsjö av duktiga innovationsaktörer.

Allt detta är väldigt glädjande, men vi i kommunledningen är självfallet inte nöjda förrän vi ser att alla Malmöbor kan ta del av de framväxande jobben. Att fler kommer i arbete är en central del i vår ambition att skapa social rättvisa och en socialt hållbar stad. Dessutom leder det till ökade skatteintäkter och säkrar stadens förmåga att erbjuda bra förskolor och skolor samt en god omsorg till Malmös äldre.

Därför har vi från Socialdemokraternas sida i Malmö satt upp ett lokalt mål om att skapa minst 30 000 jobb i Malmö fram till 2025. Det ska uppnås genom att kraftsamla för fler jobb tillsammans med våra partners i kranskommunerna, Köpenhamn och tillsammans med näringslivet. Vi ska fortsätta arbeta för ökade investeringar i infrastruktur, jobba för en ny Öresundsförbindelse som kan avlasta Öresundsbron och knyta Sveriges tre storstäder närmare varandra genom miljövänliga höghastighetståg. Vi ska fortsätta satsa på innovationsutveckling, grön tillväxt och hållbar stadsutveckling, områden där vi är starka och där vi, tillsammans med grannkommuner, kan stärka våra positioner och locka investerare. Slutligen ska vi se till att rusta Malmöbor för att kunna ta de jobben som växer fram i Malmö.

Från stadens sida har vi också slagit fast att den snabba utvecklingen med digitalisering, globaliseringen och andra omvärldsfaktorer gör att vi behöver ta ett nytt grepp kring stadens näringslivsarbete. Därför arbetar vi med att ta fram en ny näringslivsstrategi för Malmö som anger inriktningen för stadens näringslivsarbete, sätter Malmö på den internationella kartan i näringslivssammanhang, lockar investerare och främjar uppkomsten av nya- och fler växande företag.

Vi är medvetna om att fler jobb och en positiv utveckling för Malmö kräver att många aktörer samspelar och samarbetar. Under våren bjöds Malmös näringsliv in till ett gemensamt arbete med staden och andra relevanta aktörer med målet att jobba för ett socialt hållbart Malmö. Under tre halvdagar samlades näringslivsrepresentanter, tjänstemän från offentliga organisationer och politiker för att diskutera lösningar och initiativ för ett socialt hållbart Malmö under namnet 11:11 Meet Malmö. Intresset från näringslivet var överväldigande. Till 30 öppna platser anmälde sig 400 företag för att man vill bidra till stadens och det egna företagets utveckling. Torbjörn Tegnhammar hade möjlighet att delta och lansera sina idéer för fler jobb och ett bättre näringslivsklimat, men avstod tyvärr vid samtliga tillfällen.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande

 

Moderaternas ursprungliga inlägg finns att läsa på Skånskans webb.