Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö

Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö

Malmö ska vara den välkomnande globala staden. Erfarenheter och kunskaper från snudd på hela världen samlas här vilket ger oss stora fördelar. Vi får större möjlighet att utvecklas som personer genom att lära av varandra. Det stärker också vår attraktionskraft när företag som konkurrerar på en global marknad ska etablera sig i den här regionen.

För att vara just den välkomnande globala staden måste alla Malmöbor först och främst ses som just Malmöbor. Ingen ska känna sig hotad eller utsatt på grund av ursprung, utseende eller uppfattning.

Som Malmös största politiska parti och som del av det politiska styret i staden tar vi kraftigt avstånd från det som en grupp personer yttrade vid en manifestation på Möllevångstorget i söndags. Manifestationens tema var fred i Palestina, men det som yttrades av de här personerna syftade till allt annat än fred.

Det obehag som Malmöbor med judisk tro måste känna när de tagit del av det som yttrades av personerna kan jag knappt föreställa mig. Jag kan bara vara tydlig med att sådana uttryck inte är en del av det Malmö som vi Socialdemokrater kämpar för.

Jag vet att Malmö stads politiska ledning har en kontinuerlig, konstruktiv dialog med Malmös judiska församling. I den kommer vi vara fortsatt lyhörda för de tankar och behov som församlingen framför för att alla Malmöbor ska kunna känna sig trygga i staden.

Joakim Sandell,
ordförande för Socialdemokraterna i Malmö