När EU vill diskutera förnybar energi under Klimattopmötet i Paris, COP21, bjuder man in Vancouver, Belo Horizonte i Brasilien, Fukushima och – Malmö. När globala organisationen ICLEI vill lyfta fram fungerande exempel på hållbar stadsutveckling är Malmö återigen en förebild.

Klimatfrågan är global och kräver globala åtaganden. Därför är det så viktigt att COP21 nu, för första gången på 20 år siktar på att nå bindande klimatavtal. Samtidigt är det tydligt att det behöver gå snabbare än vad många länder mäktar med och då krävs lokala lösningar. Sällan har städernas betydelse i klimatfrågan lyfts så mycket som inför dessa klimatförhandlingar, trots att endast nationer är godkända som förhandlingsparter. Men när nationernas löften riskerar att inte räcka till hoppas världen istället på städernas handlingskraft och vilja att agera.

Malmö är en stad som kan och vill mycket inom hållbar utveckling. Vi är på plats i Paris under COP21, precis som många andra städer och regioner från hela världen. Här delar vi med av oss av fungerande lösningar som vi utvecklat och prövat i Malmö; exempel som skulle kunna skalas upp på olika håll i världen och få ett stort genomslag. Särskilt intressanta är exempel där vi visar att gröna lösningar också kan ge socioekonomiska vinster.

Ett exempel är buss 5, Malmöexpressen, som binder samman östra och västra Malmö. Bussarna, som är gashybrider, har eget körfält största delen av sträckan. Antalet passagerare har ökat med hela 25 % på sträckan som redan innan var Skånes populäraste. Luftkvaliteten på Amiralsgatan har blivit bättre sedan Malmöexpressen började rulla i juni 2014 och kvävedioxidhalterna har minskat med åtta procent. Under samma period har trafikflödet på Amiralsgatan minskat med cirka 2 500 fordon per dygn.

Även Greenhouse Augustenborg, som just nu byggs i Malmö av MKB Fastighets AB, lyfts fram som en framtidsmodell för stadsliv med låg klimatpåverkan. Det 14 våningar höga huset kommer att ha odlingsbalkonger med 40 centimeter matjord där växter och grönsaker kan odlas. Huset får färre parkeringsplatser för bilar än vanligt men får istället ett cykelgarage du enkelt och säkert kan cykla rakt in i och dessutom en bil- och lådcykelpool. I huset produceras egen grön el med solceller och det finns endast ett elabonnemang för fastigheten. Därmed erbjuds alla boende egenproducerad solel och inköpt vindel till ett förmånligt pris.

Malmö kommer också att presentera mer framtidsinriktade lösningar under COP21, som planerna för utbyggnaden av Sege Park. 2025 ska Sege Park vara en klimatsmart ny stadsdel med 800 bostäder och med rimlig boendekostnad. Här siktar man på att inte överskrida experternas mål på max två ton Co2 per person och år. Andra frågeställningar som intresserar världen är Malmö ambitiösa mål för förnybar energi och energieffektivisering.

COP21, vid sidan om förhandlingarna, är en enda stor mötesplats för att lyssna och lära och plocka med goda idéer hem, för att diskutera med alla från borgmästare till aktivister. Malmö är förvisso inbjuden att dela med sig av fungerande lösningar, men lika viktigt för oss att lära mer om andra städers sätt att arbeta klimatsmart och hållbart.

För fungerande lösningar finns redan idag. Vi vet att med rätta förutsättningarna kan städerna uträtta underverk. Det måste vi göra: städer står för 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser, och en snabbt växande majoritet av världen människor bor i städer. Vi åker bil, handlar, värmer upp våra hus, slänger mat som inte ätits upp. Vi är många och effekterna på klimatet blir stora. Samtidigt är det i städerna som förutsättningarna är bäst för att minska de negativa effekterna. Det är här man kan planera för cykling och tät kollektivtrafik. I städerna finns energieffektiva flerfamiljshus och insamling av matrester.

Det är också i städer som vi snabbt ser effekter av klimatförändringar. Så sent som 2014 drabbades tusentals Malmöbor av det häftiga skyfall som ledde till omfattande översvämningar och skador i fastigheter och källare.

Det är i städerna som både problemen och lösningarna finns. Det är också därför Malmö är med under COP21: för att driva utvecklingen framåt, för att visa vad som går att göra lokalt och för att ta vårt ansvar för den globala klimatfrågan.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunstyrelsens ordförande