Rubin_skolranking

Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin årliga ranking av Sveriges skolkommuner.

Skolorna i Malmö stad klättrar i årets sammanställning hela 51 placeringar, vilket är tredje året i rad som Malmös skolor förbättrar sina resultat i SKL:s sammanställning.

Det bekräftar bilden av att Malmös skolor är på rätt väg. Sedan tidigare har även de genomsnittliga betygen i årskurs 9 förbättrats varje år under de senaste fem åren.

Det är resultatet av en målmedveten satsning på Malmös grundskolor som inleddes i samband med att skolorganisationen gjordes om och Malmös grundskolor samordnades under en gemensam skolförvaltning. Det långsiktiga målet att alla elever ska få en bra utbildning och klara utbildningsmålen. Men samtidigt har utmaningarna hos Malmös elever ökat, vilket gör uppgången i rankingen än mer glädjande.

– Malmös grundskolor fortsätter förbättra sig, trots ökande utmaningar. En stor eloge måste riktas till alla de rektorer och lärare som genom sitt målmedvetna arbete gjort detta möjligt. Utan ert dagliga arbete hade detta inte varit möjligt, säger  (S), skolkommunalråd.

I Malmö pågår ett intensivt arbete för att höja skolresultaten bland eleverna, till exempel har skolorna fått mer resurser, kvalitetsarbetet förstärkts och organisationen centraliserats. Detta har inte bara resulterat i minskade skillnader mellan skolorna utan också i höjda betyg. Skolorna i Malmö utvecklas därmed bättre än riksgenomsnittet.

– SKL:s skolranking är ett välkommet kvitto på att vi för tredje året i rad går uppåt i denna undersökning och att vi av Sveriges Kommuner och Landsting framhålls som en av de kommuner där utbildningens resultat förbättras allra mest, säger Anders Rubin (S), skolkommunalråd.

Här finns pressmeddelande med bakgrund om Malmö skolors klättring i SKL:s ranking från Malmös stads grundskoleförvaltning.