Riksdagsledamoten Leif Jakobsson från Malmö har utnämnts till statssekreterare på Finansdepartementet. Uppdraget innebär att Leif Jakobsson kommer att arbeta med finansministern Magdalena Andersson.

”Jag är mycket hedrad över att få möjligheten att arbeta med Magdalena Andersson i Regeringskansliet”, säger Leif Jakobsson.

”Jag ska jobba med skattefrågorna, själva grundvalen för välfärdssamhället och den svenska modellen. De senaste åren har jag engagerat mig mycket i arbetet mot skattefusk och skatteflykt. Nu får jag möjligheten att arbeta med att förverkliga det program mot skatteflykt som Regeringen nyligen presenterade och vara med och genomföra de nya internationella reglerna som ska förhindra multinationella företags skatteundandragande”, säger Leif Jakobsson, idag vice ordförande i skatteutskottet i riksdagen.
”Det är med stor glädje jag tar emot nyheten att Leif Jakobsson får uppdrag i Regeringskansliet. Förutom sin långa erfarenhet av riksdagsarbetet kommer han även att bidra med sitt perspektiv som Malmöbo”, säger Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö.

Det nya uppdraget innebär att Leif Jakobsson lämnar sitt uppdrag i MKB Fastighets AB. Han kommer dock att ha kvar sina interna uppdrag för Socialdemokraterna i Malmö. Leif Jakobssons nya uppdrag innebär att Jamal El-Haj blir ny riksdagsledamot från Malmö.