För två år sedan befann vi oss mitt i 2014-års valkampanj. En kampanj som gav resultat! Vi fick 32,8 procent av rösterna och Socialdemokraterna behöll makten i Sveriges tredje största stad. Men hur är temperaturen i staden nu när halva mandatperioden gått? Vad har vi gjort och vad har vi kvar?

Att Malmö är staden där skolresultaten ökat för sjätte året i rad, är det första jag tänker på när jag sammanfattar de två år som gått. Malmös skolor har gjort stora förbättringar. Fler och fler klarar gymnasiestudierna och inom några år kommer Malmö högskola ombildas till Malmö universitet. Vi ska bygga staden hel, skolan är en central del i det arbetet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Oväntad flyktingström

2015 blev ett speciellt år som vi inte förutsåg i valkampanjen. Historiskt många människor på flykt kom till Sverige via Malmö. 15 000 ensamkommande barn kom till Malmö som transitstad, att jämföra med 1567 barn år 2014. Det andra jag tänker på är hur Malmö hanterade flyktingsituationen. Vi visade på enorm organisationsförmåga och ansvarstagande när vi tog emot tusentals ensamkommande i våra lokaler. Det är jag

enormt stolt över, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. Flyktingmottagandet har nu minskat och fokus ligger att skapa bra förutsättningar för både gamla och nya Malmöbor i en stad som växer. Katrin Stjernfeldt Jammeh har vid flera tillfällen framfört att staten måste lägga mycket mer kraft vid en jämnare fördelning av elever, mellan kommuner och mellan skolor, så att förutsättningarna för integration och skolgång blir bättre än i dag. I dag tar fyra procent av landets skolor emot en tredjedel av alla nyanlända elever.

– Vi måste fortsätta arbetet med att stärka likvärdigheten och höja resultaten i den svenska skolan, för elevernas och framtidens skull, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. Ett vallöfte på skolområdet var att de nationella proven ska rättas centralt istället för av varje enskild lärare på skolorna. Syftet är att öka rättvisan och frigöra tid för lärarna till undervisning. På nationellt plan pågår nu arbetet med att införa digitala prov och digital rättning.

Mötesplatser för barn och unga

Fler temalekplatser var ett vallöfte till Malmös alla barn och under mandatperioden har fyra nya lekplatser tagits i bruk av leksugna ungar. ”Fler gröna fingrar och mer skit under naglarna” var ledorden när den senaste av Malmös temalekplatser invigdes i Gyllins Trädgård. Andra lekplatser som invigts under mandatperioden är Teaterlekplatsen i Pildammsparken, Hyllie vattenpark och så har Fiskelekplatsen återinvigts.

I Malmö tas barns lek på allvar. Under våren 2016 invigdes tre jämställda mötesplatser i Malmö. Planering av platserna har skett i nära samarbete med Tjejer i förening/ABF. I Kroksbäck finns nu en scen för spontanuppträdanden och en mysig, ljussatt minipark. På Lindängen lockar ljus, färger, scen och studsmattor till aktiva möten. Nydalaparken har fått en färgglad mötesplats och aktivitetsyta för spel och umgänge.

Jobben

Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år i Sverige, det är ett gott betyg till den Socialdemokratiska politiken. Samtidigt som arbetslösheten bland unga sjunker snabbt fortsätter den att vara hög bland unga nyanlända, vilket blir tydligt i Malmö dit många nyanlända flyttar.

– Rekordmånga arbetstillfällen skapades förra året. Men allt för många – inte minst ungdomar – saknar ett arbete i Malmö. Optimismen bland företagen jag är i kontakt med är tydlig. Min förhoppning är att fler arbetsgivare utnyttjar den globala kompetens som finns bland Malmöborna. Det finns flera goda exempel på arbetsgivare som använder den potentialen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Rekordmånga nya bostäder

Under mandatperioden har byggtakten ökat kraftigt i Malmö och 2015 blev ett rekordår. Malmös befolkning ökar och Socialdemokratiska styret i staden har höjt ambitionen för byggandet utöver vallöftet.

– 2015 slog vi rekord i bostadsbyggande i Malmö, 545 nya hyreslägenheter stod inflyttningsklara hos MKB. Men vi kan inte luta oss tillbaka, Malmö behöver fler bostäder till rimliga priser. Nu har vi höjt målet för MKB från 500 färdiga bostäder per år till 750 bostäder per år från år 2017, det är långt mer än vad vi sa i valet men det måste vi klara, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Vi ska bygga Malmö helt

– Vi ska bygga Malmö helt, det var vi tydliga med i valrörelsen 2014 och mycket har redan gjorts i det arbetet, särskilt på skolområdet. Men vi är inte nöjda förrän alla får del av Malmös fantastiska utveckling, nu växlar vi upp inför 2018, avslutar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

 

FAKTA/ Så har vallöftena infriats Några av de vallöften som Socialdemokraterna i Malmö klarat hittills.

• Kraftigt öka byggtakten av hyresrätter

• Utbyggnad av förskolor

• Malmö stad ska enligt ”Bostad först-modellen” för att motverka hemlöshet

• Upphandlingar ska vara ett verktyg för att skapa jobb och praktikplatser

• Fler platser i stadsområdena där unga kan träffas

• Fler konstgräsplaner

• LSS –boenden ska byggas i befintliga bostadsområden

• Traineejobb och praktikplatser för unga och arbetslösa Några vallöften som vi har kvar att arbeta med

• Passande lokaler för konstmuseet

• Mindre fritidsgrupper

• Fler gator ska bli gågator