Malmö ska fortsätta vara staden som ligger i framkant, som tänker nytt, visar mod och vågar pröva det okända för att staden ska vara jämlik och en bra plats att leva i, verka i och besöka.

Det är viktigt och prioriterat att tillvarata Malmökommissionens rekommendationer. Samarbetet mellan stadens nämnder och den idéburna sektorn ska intensifieras.

En ny hållbarhetsavdelning bildas under kommunstyrelsen. Tillsammans med övriga nämnder och i samarbete med externa parter ska den jobba för ett hållbart Malmö.

Staden ska prioritera arbetet med att ta tillvara de möjligheter som den tekniska utvecklingen och digitaliseringen ger för att leverera en bättre välfärd och service åt Malmöborna.

Malmö högskola har sedan sin start 1998 spelat en viktig roll för stadens utveckling, inte minst genom att man har lyckats locka studenter från studieovana hem. Denna roll förstärks ytterligare 2018 när högskolan blir ett universitet. Därför ska staden intensifiera samarbetet med högskolan och dess studenter.

Alla i Malmö ska ges möjlighet att dra nytta av sina talanger. För att stadens unga ska få erfarenhet och kunskap om arbetsmarknaden ska staden tillsammans med näringslivet jobba för att erbjuda samtliga gymnasieungdomar i Malmö sommarjobb.

Staden ska påbörja arbetet med att öka valdeltagandet i Malmö för att stärka demokratin och Malmöbors delaktighet i samhället.

Malmökommissionen 2 Mkr

Omstrukturering och stimulans 51 Mkr

Förstärkningar 2017 53 MKR