Socialdemokraterna i Malmö har påbörjat en tidig process och diskussion om vårt nästa kommunalpolitiska program. Nedan finns ett underlag med frågor som ska stimulera till diskussion. Remissluttiden har passerats men vi kommer att behandla förslaget till nästa kommunalpolitiska program på årsmötet 2018.

Så fortsätter vi bygga Malmö helt