En öppen och demokratisk folkkyrka

Den 17 september avgjordes valet i Svenska kyrkan. Vi fick ett ökat stöd nationellt med ett resultat på 30,45 procent i kyrkomötet (29,37procent i valet 2013). I stiftsfullmäktige fick vi något mindre stöd, 25,9 procent, än förra valet då vi fick 26,89 procent. I pastoratet, den lokala nivån, fick vi minskat stöd. Vi fick 29,23 procent jämfört med 38,13 procent. Valdeltagandet ökade ordentligt till strax över 18 procent i valet till kyrkomötet.

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. Den närmaste tiden kommer våra företrädare i Svenska kyrkan att tillbringa med att organisera den interna politiska strukturen.

Våra förtroendevalda i kyrkofullmäktige

På årsmötet den 19 mars fastställdes vår kyrkofullmäktigelista för mandatperioden 2018-2021.

Kyrkofullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Malmö

Vår nationella kyrkopolitik kan du hitta här.