På tisdag presenterar kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stads hållbarhetsarbete på FN:s högkvarter i New York.

Den svenska delegationen, som leds av Civilminister Ardalan Shekarabi, består förutom Malmös kommunstyrelseordförande även av bland andra Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, Marie Nilsson, ordförande för IF Metall, Gunilla Nordlöf, GD för Tillväxtverket och Frans Lindelöw, VD för Skandia. Den svenska delegationen kommer att vara på plats för att presentera hur Sverige jobbar med FN:s globala hållbarhetsmål.

Malmö stad har bjudits in för att, som enda svenska kommun, representera det lokala arbetet med att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Kommunstyrelsens ordförande kommer att börja tisdagen med att medverka i ett panelsamtal tillsammans med Civilministern angående Malmökommissionen. Därefter följer ett seminarium angående mål 14 som handlar om hav och det marina. Där kommer Malmö bland annat att presentera World Maritime Universitys (WMUs) nya Global Oceans Institute i Malmö, och FN:s övriga medlemsländer kommer att bjudas in av WMU till samarbeten.

Dagen avslutas med att Civilministern, tillsammans med Malmös kommunstyrelse ordförande och Svenskt Näringslivs VD, presenterar för FN hur Sverige jobbar med de globala målen, nationellt, lokalt och inom näringslivet.

Malmö är en global stad och allt som händer i världen, var helst det händer, påverkar Malmö och malmöborna på något sätt. Och faktum är att allt vi gör i Malmö också påverkar hur världen utvecklas och hur Sverige levererar mot FNs hållbarhetsmål, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vi har länge jobbat med ekologisk hållbarhet och har sedan ett par år också växlat upp arbetet med den sociala hållbarheten, och Malmökommissionen är ett viktigt led i det arbetet. Nu gör vi också de 17 globala hållbarhetsmålen till våra egna, och det är med stolthet jag visar upp det arbete som så många arbetar så hårt med, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt:

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-799701

Nashab Farhikhtah, pressekreterare, 0768-707854

Powered by WPeMatico