Malmö stad deltar med sju seminarier och fyra Öresundssamtal under årets Almedalsvecka. Kommunens och regionens viktigaste frågor sätts i fokus och utmanar den nationella nivån att bättre ta tillvara potentialen i Malmö och Öresundsregionen.

I år är åttonde året i rad som Malmö stad är med som partner i Öresundshuset i Almedalen. Årets ämnen sträcker sig från stora utmaningar inom bostäder, skola och trygghet till nya möjligheter i hållbarhetsfrågor, infrastruktur och kultur. Malmös nya roll som huvudstad för den svenska spelindustrin, och de möjligheter det tillför för regionen, står också på agendan.

– Många av samhällets förändringar tar sin början i Malmö och utmanar oss som stad. Våra seminarier ökar kunskapen och höjer medvetenheten om frågor som är viktiga för Malmö och Sverige. Samarbete mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle är avgörande för att vi ska lyckas, säger Anders Mellberg, kommunikationsdirektör i Malmö stad.

Skåne och Öresundsregionen påverkar hela Sveriges tillväxt och välfärd – Öresundsregionen står för 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. När det går bra för Öresundsregionen, går det bra för Sverige! Här finns starka kluster inom flera stora branscher, 17 universitet och över 180 000 studenter. I regionen finns 3,9 miljoner invånare som varje dag skapar innovationskraft och utvecklar mångfald och kreativitet.

Men regionens stora tillgångar kommer såklart inte utan utmaningar. Befolkningstillväxten i Malmö går stadigt uppåt, vilket ställer stora krav på den kommunala servicen. Det är bakgrunden till många av de förändringar som nu behöver ta form i Malmö. Fler bostäder, arbetstillfällen, förskolor, skolor och lärare behövs. Årets seminarier handlar därför till stor del om dessa ämnen.

Malmö stads seminarier och samtal

Trygghet och säkerhet

Hållbarhet

Skola, utbildning och arbetsmarknad

Bostad

Kultur

Infrastruktur

Kostnader

Budgeten för Malmö stads deltagande i Almedalen är 850 000 kronor. Det täcker lokalhyra, övriga kostnader förknippade med arrangemangen, kommunikation och administration. Budgeten är exklusive rese- och boendekostnader, som respektive förvaltning står för. Cirka 42 tjänstepersoner, 6 kommunalråd och 2 politiska sekreterare reser till Almedalen i år.

Om Öresundshuset

Öresundsregionen är på plats i Almedalen för att samtala med svenska beslutsfattare och informera om Öresundsregionens villkor och förutsättningar. Öresundshuset drivs av Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun. Målet är att vara en mötesplats för politiska samtal och möten i frågor som är viktiga för Öresundsregionen och Skåne. Genom dialog med beslutsfattare är vi övertygade om att vi kan lära oss mer om hur vi tillsammans kan bygga ett bättre samhälle.

Läs mer på www.oresundshuset.nu

För mer information

Anders Mellberg, kommunikationsdirektör Malmö stad, tel: 072-181 21 68

Nicklas Sjöqvist, presschef Malmö stad, tel: 0708-17 41 00

Powered by WPeMatico