Malmö utsedd till Ocean Action Hub av FN

Malmö utsedd till Ocean Action Hub av FN

Malmö har av FN utsetts till Ocean Action Hub – en av sammanlagt sju i hela världen. Detta och mycket mer kommer att uppmärksammas i arbetet med att stärka Malmö som kuststad, vilket kommunstyrelsen fattade beslut om på onsdagen. Utöver det innefattar arbetet en kartläggning av Malmös marina miljö, samarbete med universitet i regionen samt ökad havsmedvetenhet hos unga Malmöbor.

Hälften av Malmös yta består av vatten och i Öresund finns en unik, känslig havsmiljö. Nu ska den stärkas genom ökat samarbete med FN-universitet World Maritime University och deras Ocean Institute som är kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Det är inom detta som Malmös roll som Ocean Action Hub ska utvecklas.

Verksamheten som Marinpedagogiskt center bedriver, som vänder sig till skolklasser och Malmöbor som vill lära sig mer om Öresunds flora och fauna och hur den påverkas av klimat- och miljöförändringar, kommer också att stärkas. Bland annat kommer Naturum Öresund att skapas. Tillsammans med Marinpedagogiskt center, World Maritime University och Malmö universitet ska Malmö stad också verka för att öka havsmedvetenheten hos unga.

Att stärka Malmö som kuststad handlar också om att titta på hur man ska hantera extremregn och höga vattenstånd i framtiden för att undvika att människor eller egendom kommer till skada. Man ska titta särskilt på havsnära områden som Nyhamnen, Limhamn och Västra hamnen.

– Med tanke på de senaste årens extremväder finns det all anledning att titta närmare på hur vi bäst rustar Malmö inför framtiden, samtidigt som vi ökar havsmedvetenheten hos Malmöborna. Hälften av Malmös yta består trots allt av vatten, vilket kanske inte alla känner till, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Havet, stränderna och kusten betyder mycket för Malmöborna. Men världen under vattenytan är för de flesta okänd och outforskad. Nu ser vi till att öka kunskapen och engagemanget bland barn och unga, och för all del vuxna, om ekosystemen i Öresund och havens betydelse för vår värld, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.