Katrin Stjernfeldt Jammeh står överst på kommunfullmäktigelistan som Socialdemokraternas valberedning i Malmö föreslår till valet 2018.

Förslaget i sin helhet är framtaget för att ta vara på både rutinerade och erfarna ledamöter och ge plats för nya. Intresset för att nominera kandidater till kommunfullmäktige har varit stort från partiets medlemmar i Malmö.

– Vi behöver ta in nya krafter och samtidigt behålla redan förvärvad kunskap bland de förtroendevalda, det tycker jag att valberedningen har tagit hänsyn till. I Katrin Stjernfeldt Jammeh ser vi en ledare som har förmågan och drivet att ta Malmö framåt, säger Joakim Sandell (S), ordförande i Socialdemokraterna i Malmö.

– Jag känner mig hedrad och glad. Att stå som förstanamn på Socialdemokraternas lista är en ära. Nu byggs det äntligen i hela staden, resultaten i skolan fortsätter uppåt och jobben växer fram i snabb takt. Samtidigt finns det väldigt mycket mer att göra för att alla ska få ta del av framgångarna och välfärden på lika villkor, för att fler ska komma i arbete och fler ska känna sig trygga. Vi är många som på olika sätt och på olika håll arbetar intensivt för Malmös utveckling och malmöbornas välfärd. Hela staden måste vara med på resan framåt och jag är beredd att jobba hårt och staka ut vägen fortsatt framåt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Beslut om kommunfullmäktigelistan fattas vid Socialdemokraterna i Malmös årsmöte den 24 mars.

Bild på Katrin Stjernfeldt Jammeh: https://flic.kr/p/FyRHAk

Valberedningens förslag till KF- listan (1)