SFI-elever flyttas till kommunal undervisning

SFI-elever flyttas till kommunal undervisning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avbryter sin planerade upphandling av SFI-undervisning, som skulle gälla från den 1 augusti.

Nuvarande avtal med privata aktörer inom SFI i Malmö löper ut den 31 juli i år. Planeringen av upphandling för perioden från och med den 1 augusti har påbörjats, men gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott har nu beslutat att avbryta planeringen.

Istället för att handla upp undervisning för den nya perioden kommer behovet av SFI i högre utsträckning än hittills att tillgodoses av den kommunala vuxenutbildningen. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har också kontaktat folkhögskolor med SFI-undervisning för att undersöka om de kan erbjuda fler undervisningsplatser från och med den 1 augusti.

Bakom beslutet om den nya inriktningen för SFI ligger det medvetna fusk som uppdagats i de privata företagen Astars och Hermods redovisning till Malmö stad. Båda företagen har redovisat felaktiga uppgifter vad avser lärartäthet och lärarbehörighet.

Vidden av fusket har ännu inte klarlagts. Bedömning av fortsatta åtgärder pågår.

– Här går elever som drömmer om att arbeta på restaurang eller som elektriker och behöver språket för att förverkliga detta. Och blir istället cyniskt behandlade av företagen med undervisning som inte lever upp till våra krav. Vi har ett ansvar för eleverna och tar därför tillbaka en del av SFI-undervisningen. Jag kräver också full redovisning av företagen, säger Juan Espitia (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.