Bostaden är en rättighet och en central del av välfärden. Alla ska ha rätt till en bostad.

Malmö växer snabbt och precis som i många delar av landet råder det bostadsbrist. Därför har den socialdemokratiskt ledda kommunledningen i Malmö prioriterat ett högre bostadsbyggande de senaste åren.

Vi har investerat i en snabbare byggprocess, och gett MKB i uppdrag att öka byggandet med 50 procent. Vi har arbetat med en aktiv markpolitik för att bryta fysiska barriärer och se till att nyproduktion sker i hela staden. Regeringens byggbonus och investeringsstöd för lägenheter med rimliga hyresnivåer understödjer det lokala arbetet. Tack vare det statliga stödet sänks hyrorna för minst 1 000 lägenheter. Äntligen byggs det för högtryck, dessutom i hela Malmö. Under 2017 påbörjades 4 300 bostäder i Malmö och 2 600 färdigställdes. Inte sedan 70-talet har byggtakten varit så hög i staden.

Men Malmö är en ung stad där 40 procent av Malmöborna är 29 år eller yngre. Dessutom är vår stad hemvist för två universitet med fler än 24 000 studenter. 2019 startas en polisutbildning. Vi vet hur viktig bostaden är för att unga ska kunna skapa sig en egen framtid och få trygghet i vardagen. En egen bostad handlar om att träda in i vuxenvärlden, kunna tacka ja till en utbildning och att kunna ta det där första jobbet.

Därför vill Socialdemokraterna i Malmö kraftsamla för ett ökat bostadsbyggande som riktar sig till stadens unga.

Socialdemokraterna i Malmö vill:

  • Att det byggs minst 1 000 ungdomsbostäder fram till 2022.
  • Att ge MKB uppdraget att ta ledningen i arbetet