I år höjs Malmös skolresultat för åttonde året i rad. Det är en unik förbättringsresa.

Men vi vill mycket mer.

Vi har en stor utmaning framför oss där vi behöver anställa ännu fler i skolan och bygga ännu fler skolplatser. Vi vill fortsätta den positiva trenden och kämpa för att alla barn ska nå målen genom ett målmedvetet arbete som ser och lyfter varje elev och låter proffsen vara proffs. Då behövs mer resurser till skolan. Detta är mycket viktigare än stora skattesänkningar.

Idag presenterar vi vår skolpolitik för kommande mandatperiod.
Hela rapporten kan läsas här.

* Investeringar mot segregation: bygg fler skolor i gränsområden mellan stadsdelarna, bygg fler högstadieskolor likt nya Fågelbacksskolan i centrum, inför obligatoriskt skolval till sjunde klass, gratis busskort till alla elever i högstadiet som har mer än fyra kilometer till skolan, fler fritidspedagoger och fler allaktivitetshus.

* Bättre skolresultat uppnås genom att låta skolans personal utveckla verksamheten. Politikens roll är att ge stöttning och tillräckligt med resurser. Genom att införa fler biträdande rektorer och anställa mer administrativ personal så låter vi lärarna fokusera på det pedagogiska arbetet.Stärk elevhälsovården. Antalet skolsköterskor ökade med sju procent 2017. Utökningen av elevhälsan ska fortsätta kommande mandatperiod. Barns sociala förutsättningar och emotionella utveckling ska inte vara ett hinder för barnens lärande.

* Malmö har skolbibliotek i världsklass. Vi vill att skolbiblioteken byggs ut och bemannas med skolbibliotekarier som kan hjälpa eleverna att söka kunskap och som uppmuntrar till mer läsning. Extra viktigt att stödja läsandet när barnen tillbringar mycket tid på nätet.

* Ändra reglerna för friskolor: stoppa överetableringen – pengarna ska gå till eleverna och inte nya skollokaler som egentligen inte behövs, gemensam ansökningsprocess till både friskolor och kommunala skolor, kötid ska inte vara ett kriterium för vilken elev som får plats, samma krav på personaltäthet i friskolor som i kommunala samt att alla skolor ska vara fria från religiös påverkan.

– Låt proffsen på skolan vara proffs. Vi från politiken ska inte ta några klåfingriga beslut för Malmös skolor. Från politikens sida är vårt fokus att kunskapsresultaten fortsätter uppåt. Vi ska ha Sveriges bästa skolor, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag har varje vecka de senaste åren varit ute på Malmös skolor och fört dialog med vår skolpersonal. Malmös pedagoger gör ett fantastiskt jobb. Det är tydligt att både de och Malmös elever mår bäst av att få fortsätta utvecklas med metoder vi vet fungerar. Vi socialdemokrater tar skolan på alldeles för stort allvar för att låta den bli politisk experimentverkstad, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för grundskolan.

Socialdemokraterna i Malmö investerar i trygghet och framtidstro.