Gör upp över blockgränserna i riksdagen om långsiktig finansiering av polisen och öka platserna på SiS-boendena. Det är två av flera krav som de tre storstäderna ställer på rikspolitiken för att göra storstäderna tryggare.

Regeringen har gjort mycket, men vi ser ett stort behov av att ta ytterligare krafttag. Köpslående om tryggheten partierna emellan duger inte. Kommunstyrelseordförandena i Stockholm, Göteborg och Malmö vill se krafttag från rikspolitiken för att få bukt med gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Staten behöver skala upp sina insatser, samtidigt får finansiering av fler poliser inte ske på bekostnad av andra åtaganden som skola, vård och omsorg och andra välfärdsområden som storstäderna så väl behöver.

De tre storstädernas politiska ledningar kräver följande:

  1. Gör upp över blockgränserna i riksdagen om långsiktig finansiering av polisen.

Den nationella politiken måste kunna garantera att polismyndigheten ges stabila och långsiktiga förutsättningar som håller över mandatperioder. Det är därför hög tid att partierna gör en blocköverskridande överenskommelse om en långsiktig finansiering av polisen.

  1. Öka antalet platser på SiS-boenden och subventionera kostnaden:

För att ännu tidigare och kraftfullare kunna agera när ungdomar befinner sig i kriminalitet, eller i riskzonen för att hamna där, vill vi se ett handslag mellan stat och kommun som inbegriper fler platser, en fördjupad samverkan samt att staten tar en del av kostnaden för placeringarna.

  1. Myndighetssamordning för att strypa brottslighetens intäktskällor

Ett viktigt led i att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten är att strypa dess intäktskällor, men här finns ofta förgreningar inom den svarta ekonomin som är svåra för polisen att komma åt via brottsbalken. Därför bör en nationell struktur för samordning skapas så att statliga och kommunala myndigheter kan agera gemensamt för att komma åt kriminella verksamheter genom tillsyn, viten och indragna tillstånd.

-Att bekämpa segregation och ojämlikhet är avgörande för att minska brottslighet och otrygghet. För att nå dit krävs en blocköverskridande överenskommelse om polisens resurser, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm.

-Gängkriminaliteten har ingen plats i våra städer. Därför behöver trygghetsarbetet på bred front trappas upp. Det handlar om allt från att utöka trygghetspersonalen och bygga bort otryggheten i stadsmiljöerna till att stötta avhoppare och ta tuffare tag mot knarkhandeln, säger Ann- Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

-Vi måste alla angripa kriminalitetens grogrunder: ojämlikhet, klyftor och segregation. I städerna är vi beredda att prioritera de investeringar som krävs för att öka jämlikheten och tryggheten. För oss går det alltid före skattesänkningar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.