Vi socialdemokrater är övertygade om att jämlika samhällen som håller ihop, där vi både hjälps åt och ställer krav på varandra, skapar bäst förutsättningar för människor att växa och dra nytta av sina talanger. Men också för tillväxt och innovation. I ett segregerat samhälle möjliggörs nidbilder av ”de andra”, vare sig det handlar om sjuka, arbetslösa, ekonomiskt svagare grupper eller invandrare. Därför ligger det i socialdemokratins innersta väsen att alltid bekämpa ojämlikhet, klyftor och segregation. Malmö är en ung och global storstad. Tät till ytan och korta avstånd, men med klyftor och skillnader både syns och skaver. Men det är också detta som är till Malmös fördel; ingen kan blunda, ingen kan säga att den inte vet. Vi socialdemokrater har gång på gång visat att det går att förändra staden. Samtidigt påverkar och påverkas staden av sin omvärld. Arbetsmarknaden är i mångt och mycket regional. Nationella beslut och förutsättningar kan både hjälpa och stjälpa. Händelser i omvärlden har en direkt effekt på Malmö, något som blev tydligt hösten 2015 när centralstationen blev en ankomsthall för tusentals flyktingar som sökte sig till Sverige. Därför måste en jämlikhetspolitik drivas både lokalt men också, regionalt, nationellt och internationellt. Rapporten presenterar Socialdemokraterna i Malmös inriktning för mandatperioden 2018 – 2022 med fokus på att bryta segregationen och öka jämlikheten.

Rapporten finns här!