Fyra nya fritidsgårdar och ett nytt allaktivitetshus. Fler planeras. Satsningen på unga Malmöbor är den största under 2000-talet.

Fritidsnämnden beslutade idag om två nya fritidsgårdar:
• en ny kommunal fritidsgård i Lorensborg.
• en ny föreningsdriven fritidsgård med start 2019. Placering ännu inte bestämd.

Till det ska läggas att en ny fritidsgård på Gottorpsskolan i Bunkeflostrand invigs på måndag, den 3 september, och att fritidsgården på Tegelhuset på Rosengård renoverats och återinvigs imorgon, den 31 augusti.

Nytt för unga är också att kulturnämnden igår fattade beslut om ett tredje allaktivitetshus, på Apelgårdsskolan. På allaktivitetshusen ordnas gratis fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i alla åldrar. Sedan tidigare finns allaktivitetshus på Lindängeskolan och Hermodsdalsskolan, vilket framgångsrikt bidragit till höjda skolresultat, ökad upplevd trygghet, ökad förståelse för samhället och en meningsfull fritid.

Fler fritidsgårdar är på gång. Sedan tidigare har fritidsnämnden beslutat att bygga en ny fritidsgård i Limhamn, i det tidigare lokstallet intill nybyggda Limhamnsskolan. Fritidsgårdar planeras också i Husie, Hyllievång/Lindeborg och i centrum.

De extra satsningarna på fritidsgårdar beräknas kosta två miljoner kronor i år. Beloppet ryms inom fritidsnämndens budget.

Utöver detta beslutade fritidsnämnden bland annat att:
• det totala utbudet av stadens fritidsgårdar och mötesplatser ska synliggöras bättre.
• höja kvaliteten på stadens friluftsbad efter synpunkter från besökare.
• höja standarden för besökare till Malmö isstadion och Baltiska hallen.

– Malmö har en ung befolkning. Det ska märkas i stadens investeringar. Det här gör vi för att stärka unga Malmöbors möjligheter till en rolig och meningsfull fritid. Mötesplatser för unga måste finnas i alla stadens delar och därför satsar vi nu från Bunkeflo till Rosengård. Så blir Malmö mer jämlikt och en ännu bättre stad för unga, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.

Fakta
År 2017 var 25 000 Malmöbor 12-19 år. Enligt Malmö stads befolkningsprognos ökar det antalet till 34 000 år 2027.