Är du en av de unga som inte hade tänkt rösta, eller till och med någon som har tänkt rösta blankt, för att du inte har tagit dig tiden att läsa på om partierna? Låt oss då tala om för dig varför din röst är otroligt viktig, just det här valet!
Vi har en samhällsutveckling där olika grupper ständigt ställs emot varandra. Där hatet bland folk är så stort att ett parti som Sverigedemokraterna kan bli det största partiet i ett land som en gång i tiden var fyllt med kärlek för alla människor. 
Den skrämmande samhällsutvecklingen som gör att vi blundar för att vi har ett parti som driver en rasistisk och sexistisk politik, som vill bosätta folk i husvagnar och som normaliserar antisemitismen och islamofobin gör att din röst väger otroligt mycket. Att vi har partier som öppnar upp för ett samarbete är minst lika skrämmande.
Valet handlar om vilken samhällsutveckling vi vill ha, vilka resurser och verktyg vi unga ska få, och vilken människosyn vi aldrig får acceptera. Vi, Socialdemokraternas framtida generation, kommer alltid att välja ett parti som verkligen satsar på oss unga, men också på de som är mest utsatta i samhället. 
Din röst på Socialdemokraterna gör att vi unga får en möjlighet att driva en antirasistisk politik som ser till att alla människor får samma förutsättningar i livet, där vi inte accepterar strukturell rasism och diskriminering och kommer göra allt i våra händer för att kämpa emot det. Så att varje människa ska kunna leva ett värdigt liv.
En rapport från Uppsala universitet visar att det begås minst ett hatbrott i veckan mot 
en svensk moské. Det är ett förfärligt tecken på hur stark islamofobin har blivit i Sverige. Att hakkors kan vara det första människor ser när de väljer att gå till en plats för att utöva en av deras grundläggande rättigheter är ett brott mot mänskliga rättigheter. Anlagda bränder som får människor att känna sig otrygga i sitt land för att de väljer att följa en viss tro. 
Dessa är problem som vi med socialdemokrati kan lösa. Genom en kamp för ett jämlikt samhälle där människor med alla trosuppfattningar möts för att skapa en förståelse och minska gapet mellan individer. Det börjar med en jämlik skolgång, där alla barn ska kunna mötas och med ett öppet och fritt föreningsliv som ser till att alla människor kan samlas för att utöva sin tro.
Vi har också ett ”utanförskap” som delat Malmö. Idag spelar bakgrund, kön, könsidentitet, religion, sysselsättning och härkomst roll i förhållande till den sympati du får dagen du mister ditt liv. 
Vi glömmer att de personer som mist sina liv är offer oavsett handling, kriminell bakgrund och härkomst. Offer av ett klassamhälle som glömmer bort deras behov. Självklart måste vi vara hårda mot kriminaliteten, men vi behöver vara ännu hårdare emot orsakerna till den. För att kunna lösa detta måste vi komma åt de verkliga problem som diskrimineringen på arbets- och i bostadsmarknaden, bostadssegregationen och segregationen som finns i våra skolor. Dessa är faktorer som leder till ett klassamhälle som gynnar ett fåtal, och exkluderar en viss grupp i samhället. Det är därför vi går till val på att bygga Malmö helt. Vi behöver skolor som alla barn kan gå i, och bostäder som alla kan bo i, vi behöver se till att alla skolor har bra kvalitet med bra lärare och personal som bemöter elevernas behov. 
Det ska vara en självklarhet för dig att ha samma möjligheter oavsett var du bor. Socialdemokraterna vill bygga 1000 fler ungdomsbostäder och att försörjningsstöd räknas som en inkomst på bostadsmarknaden, så att alla kan få tillgång till en bättre bostad. Det är självklara åtgärder för jämlikheten. Inte för att vi inte tror på människors förmåga till att arbeta, eller för att vi tror på att bidrag från skattebetalare löser alla problem som vi anklagas för. Utan för att vi vet att alla människor kan behöva ett skyddsnät de kan falla tillbaka på i svåra tider. Vilket är vad som alltid ska sättas före sänkta skatter och privatiseringar som medför ett orättvist klassystem. 
Skyddsnätet ska vara starkt och rättvist. Därför måste välfärd prioriteras och vi måste komma loss från våra individualistiska tankar, och istället välja utifrån vilken hjälp vi vill ha om vi hamnar i en svår situation i livet. Det är det som är den svenska tryggheten som bygger vårt land, och den måste förbättras och sättas före sänkta skatter för de som har det mest. 
Vi måste också se till att öka tryggheten för alla i Malmö. Du ska känna dig trygg på din arbetsplats. Dina arbetsgivare ska aldrig kunna utnyttja dig på arbetsmarknaden genom att ta dina rättigheter ifrån dig. Vi har kollektivavtal och lagar om anställningsskydd som vi nu vill förstärka, inte försämra som de borgerliga partierna går till val på. 
Vi tror på att du som ung ska kunna komma in på arbetsmarknaden snabbare. Under den här mandatperioden har vi uppnått den lägsta nivån på ungdomsarbetslöshet. Det hände inte genom genom att ge dig som ung lägre ingångslöner så att du ska locka arbetsgivare eller komma med förslag där du arbetar gratis och kallar det för utbildning på jobbet som Moderaterna vill införa.  Det hände genom förbättringar av utbildningssystem och ett nära samarbete mellan föreningsliv, näringsliv och myndigheter.  Din kompetens är vad som ska styra din lön inte ett system som kan utesluta dig när som helst. Som dessutom har visat sig vara ett misslyckande under alliansens mandatperiod.
Det ska vara lättare för dig att studera på en högre nivå genom att göra alla gymnasieutbildningar till högskoleförberedande och du ska kunna komma in på utbildningar som passar dina intressen. Aldrig genom att ge dig som ung lägre ingångslöner så att du ska locka arbetsgivare eller komma med förslag där du arbetar gratis och kallar det för ”utbildning på jobbet” som Moderaterna vill införa. 
Vi behöver samtidigt möjligheter för unga så att de aldrig känner något behov av att välja kriminella banor. Vi är därför stolta över satsningarna som Socialdemokraterna i Malmö vill göra på mötesplatser för unga, något som vi inom SSU Malmö har kämpat för och sett ett behov av. Vi vill se fler poliser, men dessa ska vara stöd till alla i samhället. De ska inte gå in på socioekonomiska utsatta områden för att börja visitera som Moderaterna föreslår. Till våren startar en polisutbildning i Malmö, som ska se till att Malmöborna får egna poliser som förstår den här stadens fortsättningar och behov.
Vi behöver fortsätta jobba för ett mer jämlikt och inkluderande samhälle och därför är din röst på just förbättringar inom dessa områden otroligt viktigt. Du behöver lägga din röst på jämlikhet, antirasism och välfärd som går till alla människor – inte på partier som tillåter ett system att göra det möjligt för vissa att kunna ta ut miljarder i vinst av våra skattepengar. 
Du behöver rösta på ett parti som skyddar dig på din arbetsmarknad, och som gör det möjligt för dig att flytta och bo i precis vilket område du vill. Du behöva också rösta på den största miljöbudgeten som någonsin har lagts. Du behöver rösta för satsningarna som görs i sjukvården med 2000 fler som har anställts i den skånska sjukvården, och som har gjort att vårt landsting inte är det sämsta i landet längre, efter att vi tog över makten i Skåne trots den lägsta skatten i landet. Du behöver rösta för extrapersonal som ska finnas för stöd i både skolor och vårdcentraler. Din röst avgör vilket samhället vi kommer få, därför är den otroligt viktig inför det här valet. Se till att använda din röst rätt. Låt oss rösta bort rasismen, sexismen och all orättvisa som kan uppkomma om fel partier får styra över vår stad, och vårt land.
Tiba Awni, ordförande för SSU Malmö