Som ett led i satsningen på äldres livskvalité och att bryta ofrivillig ensamhet och isolering ska IT-stöd bli en del av kommunens fixartjänst, som hjälper äldre Malmöbor med praktiska uppgifter i hemmet. På måndagen beslutade hälsa-, vård och omsorgsnämnden att utreda frågan.

Fixartjänsten erbjuder i dag hjälp med att till exempel sätta upp gardiner, tavlor och krokar eller att byta glödlampor och proppar i hemmet. Det går också att få hjälp med att installera tv-kanaler och enklare ommöblering. Syftet är fram för allt att förebygga fall i hemmet.

Genom att nu utreda möjligheten till IT-stöd ska man i framtiden också kunna få hjälp med att installera en dator eller appar, som till exempel Facebook eller Skype. Med sociala medier är det lättare att hålla kontakt med nära och kära som befinner sig långt borta. Tekniken kan bidra till ökad närhet och delaktighet när mormor eller farfar kan följa barnbarnen på sociala medier, barn följa äldreboendets uppdateringar på Facebook eller anhöriga ha kontakt med varandra trots att de befinner sig på olika platser på jordklotet.

Fixartjänsten erbjuds i dag till alla Malmöbor över 75 och till dem över 67 som har beviljats omvårdnads- eller serviceinsats.

Datorer och sociala medier är en självklar del av mångas liv, men för den som inte använt sig av det i sitt yrkesliv kan det kännas främmande, även om vi vet att många äldre redan är aktiva användare av IT. Med teknikens hjälp kan vardagen bli både enklare och roligare för många äldre, och nu tar vi ytterligare ett steg på vägen för att också kunna erbjuda IT-stöd som en del av kommunens fixartjänst.