Vi verkar i en tid då polariseringen i samhället ökar. Extrema krafter, både här och runt om i världen, är återigen på frammarsch. Demokratin och yttrandefriheten hotas, grupper ställs mot grupper och lögner sprids som fakta.

Redan för ett år sedan öppnade vi socialdemokrater därför för ett blocköverskridande samarbete. Målet för oss då var att tillsammans med andra partier arbeta för att alla Malmöbor ska få ta del av utvecklingen och känna trygghet i vardagen. Vi ringade in fyra områden vi tror kräver breda uppgörelser; ökad trygghet på gator och torg, starkt fokus på skolans utveckling, fler Malmöbor i arbete och strategiska investeringar som kan rusta Malmö för framtiden.

Även om vi i höstens val med råge blev stadens största parti, ensamt större än alliansen tillsammans, och de rödgröna blev det största blocket, ser vi att det är ett nytt läge i malmöpolitiken.

Redan på valdagen signalerade vi därför igen att vi är beredda att göra upp med mitten. Vi Socialdemokrater tog också en tidig kontakt för villkorslösa samtal med både Centerpartiet och Liberalerna. Då Centerpartiet direkt ställde ultimatum för samtal gick vi vidare med enbart Liberalerna.

Historiskt har våra båda partier verkat för demokratins framväxt, och vi är partier som ser värdet och behovet av stabila och ansvarstagande samhällsinstitutioner. Vi kom ganska långt i samtalen, både i att få till en ny gemensam politisk plattform som bygger på våra valmanifest och en ny politisk organisation.

Därefter valde vi tillsammans, Socialdemokraterna och Liberalerna, att gå vidare med en dialog som också involverade Centerpartiet och Miljöpartiet med syfte att skapa ett stabilare och bredare mittenblock.

I dialogen som fördes mellan de fyra partierna öppnade vi upp för olika scenarier, bland annat ett fyrpartistyre. Men eftersom Centerpartiet, som enda parti, har varit tydligt med att de inte är beredda att ingå i ett styre där S ingår och inte heller har varit intresserade av att prata politiskt innehåll öppnade vi även upp för att bara ha en valteknisk samverkan med Centerpartiet och Miljöpartiet. Dessa partier skulle då ges bättre förutsättningar att driva sin politik och samtidigt inte vara bundna att rösta på den politik som en kommunledning bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna lade fram. Efter att Centerpartiet informerade att partiet hoppade av vår gemensamma förhandling meddelade Liberalerna att de har svårt att fortsätta.

Läget är nu oklart. Det förslag till alliansstyre som hittills diskuterats i media håller inte, då Centern och Liberalerna vidhåller det de lovat Malmöborna, att de inte tänker ge Sverigedemokraterna något ökat inflytande. Även om Moderaterna skulle få med sig övriga allianspartier på att ändra nämndstorleken till 14-mannanämnder för på så sätt rigga styrelser och nämnder för att systematiskt ge en enskild ledamot, ordförande, två röster i alla beslut, innebär det att alliansens alla förslag måste få aktivt stöd av Sverigedemokraterna.

Vi vill inte ge upp försöken att hitta ett blocköverskridande samarbete. Vi socialdemokrater var och är öppna för en fortsatt konstruktiv dialog. En tydlig majoritet av de partier som blivit invalda i fullmäktige vill fortsatt inte sätta sig i Sverigedemokraternas knä och inte heller ge dem ökat inflytande.  Därför vill vi socialdemokrater avvakta med beslutet om en ny organisation. Vi vill ge alla parter mer tid att diskutera formerna för ett styre som orkar ta ansvar för det svåra läge som uppkommit. Vi har lovat, och Malmöborna har rätt att kräva av oss alla, att vi gör vårt yttersta för att hitta en långsiktigt bra och stabil lösning där alla är beredda att ge och ta för Malmös bästa.

För Socialdemokraterna i Malmö,

Joakim Sandell (S), ordförande Socialdemokraterna i Malmö
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande