Idag presenterade Socialdemokraterna och Liberalerna hur Malmös nya kommunledning ser ut.

Vi lever i en tid då polariseringen i samhället ökar. Extrema krafter, både här och runt om i världen är återigen på frammarsch. Demokratin och yttrandefriheten hotas, grupper ställs mot grupper och lögner sprids som fakta. Historiskt har våra båda partier verkat för demokratins framväxt, och vi ser värdet och behovet av stabila och ansvarstagande samhällsinstitutioner.

Socialdemokraterna och Liberalerna har tillsammans för Malmös och Malmöbornas bästa beslutat att bryta den osunda blockpolitiken och ta ansvar för det nya politiska läget.

Tillsammans, och i samverkan med Miljöpartiet de gröna, vill vi leda staden på ett öppet och samlande sätt med respekt för alla Malmöbors lika värde och lika rätt. Vi ska styra Malmö gemensamt, och sätter samarbete före egenintresse. Detta görs med beaktande av respektive partis program och utfästelser i valrörelsen.

Våra partier förenas i en gemensam övertygelse om att samhällen som håller ihop, där vi både hjälps åt och ställer krav på varandra, skapar bäst förutsättningar för varje individ att växa och dra nytta av sina talanger. Det i sin tur skapar god grund för tillväxt och innovation.

Vi har en gemensam ambition att skapa en hel stad och där alla invånare kan lita på att de får rätt hjälp, samt jämlika och jämställda förutsättningar.

Malmö ska planeras och byggas för att minska segregationen och med välfungerande pedagogiska verksamheter som utmanar varenda enskild elev.

I ett Malmö som håller ihop har vi höga ambitioner för välfärden vilket kräver en stark ekonomi, en arbetsmarknad som släpper in alla och ett gynnsamt klimat för entreprenörer och företagare. Alla som kan jobba ska jobba.

Ett samhälle som hänger ihop bygger på ett gemensamt samhällskontrakt. Att Malmöborna har ett gemensamt språk är en betydande del i det kitt som stärker sammanhållningen i Malmö.

Malmöbornas kompetens och erfarenheter är stadens främsta tillgångar. Den potentialen ska tas till vara.

– Det är ett historiskt tillfälle för Malmö. Två politiska krafter med tradition av att kämpa för allas lika värde kommer samman och tar ansvar för Malmö. Vi ska vara en inkluderande och öppen stad med bra levnadsvillkor för alla. Jag ser fram mot vårt samarbete, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det här känns väldigt bra och viktigt för Malmö, nu får vi chansen att på riktigt påverka staden i liberal riktning. Vi är två olika partier men med ett gemensamt huvudmål – att ta ansvar för staden och skapa stabilitet, säger Roko Kursar (L), kommunalråd.

Bild: Anna Zachrisson