Nationellt avhopparprogram och fler fältarbetare är två åtgärder för ökad trygghet som Socialdemokraterna i Malmö drivit på om. Vi välkomnar att båda fanns med i statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring.

Intresset ökar för att lämna kriminella miljöer. Malmös lokala avhopparverksamhet upplever stort tryck både från personer som själva vill hoppa av och från anhöriga.

Malmö stad driver tillsammans med polisen, kriminalvården med flera ett konsultationsteam som jobbar för att hantera avhoppare.

Utifrån avhopparens behov av stöd och skydd, kallas representanter från berörda myndigheter till en konsultation för att hitta lösningar. Även icke-kriminella personer som lever i rädsla och under hot kan få stöd genom konsultationsteamet.

I nuläget är det upp till varje kommun att hitta nya miljöer för avhoppare. Det innebär vissa risker. Med ett nationellt avhopparprogram följer en samordning som minskar riskerna och kan föra med sig att fler väljer att lämna kriminalitet.

Socialdemokraterna i Malmö ser också fler fältarbetare från socialtjänsten som en viktig förebyggande åtgärd för att minska antalet unga som hamnar i kriminalitet. Att stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng är centralt.

statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring ingick bland annat:
”För att fler ska lämna kriminaliteten bakom sig införs ett nationellt exitprogram, och för att färre ska lockas in anställs fler fältarbetare och områdespoliser.”

Det beskedet välkomnas av Malmös kommunstyrelseordförande.

– Rättsväsendet arbetar hårt med att få bort de redan kriminella från gatorna. Från kommunens sida har vi framgångsrikt bidragit till att fler har lämnat kriminaliteten och hindrat unga från att upptas i i kriminella miljöer. Det arbetet stärks med ett nationellt ansvar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.