Carina Svensson är helt färsk i rollen som regionråd i opposition men samtidigt en av våra mest erfarna politiker från kommunpolitiken i Malmö. Nu tar hon över som vår högste regionpolitiker efter Joakim Sandell, som blivit riksdagsledamot.

– Jag är sjukvårdspolitiker, kan man säga. Jag sitter som andra vice ordförande i SUS sjukvårdsstyrelse och som ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, säger Carina Svensson.

SUS sjukvårdsstyrelse är en del av Region Skånes nya organisation och hanterar driften av sjukhusen i Malmö och Lund medan Hälso- och sjukvårdsnämnden är den nämnd som hanterar övergripande sjukvårdsfrågor och fördelar resurser i den skånska sjukvården.

I höstas utsågs Carina Svensson till nytt regionråd. Tillsammans med sina tre kollegor leder hon oppositionsarbetet i Region Skåne. Hon har en bakgrund som skötare inom psykiatrin. Efter att hon började jobba 1977 engagerade hon sig fackligt i Kommunal där hon var förtroendevald i många år.

– Att vara skötare är att alltid ha en helhetssyn på människan. Därför är det spännande att nu fördjupa mig även i den somatiska, kroppsliga vården. Det är lite större skillnader än vad jag har föreställt mig, säger Carina Svensson.

Större förändringar kräver andra arenor och likt många andra så blev Carina Svensson med tiden även politiskt aktiv. Hon klev in i rollen som fritidspolitiker och har, bland annat, varit ordförande både i Stadsbyggnadsnämnden och i Miljönämnden.

– I år fyller jag 60 år så att jag har hunnit med mycket innan jag fick förtroendet att arbeta med politiken på heltid. Tidigare fick jag springa från jobbet till nämnden och sen tillbaka till jobbet. Jag har det verkligen bra nu när jag kan läsa mina handlingar på tåget till Kristianstad och får möjlighet att fundera på politiken i lugn och ro, säger Carina Svensson.

Det är speciellt att lyfta upp frågor och politiska lösningar i opposition, det är den största utmaningen som nytt regionråd, tycker Carina Svensson.

– Jag funderar mycket på hur jag ska nå ut med vår politik så att väljare hör oss och förstår vad vi vill och på hur jag ska nå fram till olika väljargrupper. Det är jättespännande att lära sig oppositionsrollen. Jag har ett bra gäng här som jag jobbar med, säger Carina Svensson.

Region Skåne har en budget på över 40 miljarder kronor och ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik, kulturfrämjande frågor och den regionala utvecklingen. Den allra största delen av regionens budget, 88 procent, går till sjukvården. Under flera mandatperioder har den skånska sjukvården varit underfinansierad. Samtidigt har Alliansen hårdnackat hållit regionskatten på den lägsta nivån i landet.

Under den förra mandatperioden styrde Socialdemokraterna och Miljöpartiet i minoritet och föreslog förgäves skattehöjningar inför varje budgetbehandling. I höstas när det nya Alliansstyret återtog styret höjde de plötsligt regionskatten med 49 öre. Skatten är numera 11,18 kronor per intjänad 100-lapp.

– Det var fult gjort mot skåningarna. I och med att de bytte fot i skattefrågan så får det mig att tro att de tidigare blockerade skattehöjningen enbart för att försvåra för vårt styre. Visst kan man obstruera för oss men skåningarnas bästa borde väga tyngre, menar Carina Svensson.

Det nya Alliansstyret har även ändrat Region Skånes organisation. Bland annat får varje sjukhus en egen styrelse, primärvården får egen nämnd och psykiatrin hamnar i en ny nämnd som också hanterar frågor rörande habilitering och hjälpmedel. Carina Svensson tycker att förändringarna är ogenomtänkta.

– Förändringar kan självklart vara något bra. Men denna omorganisation är Alliansens sätt att stycka sjukvården i bitar. När de genomförde den förra omorganisationen av sjukvården 2013 var vi emot den. Vi tyckte inte att den genomfördes på ett bra sätt men behöll den, i det stora hela, när vi tog makten 2014 för att ge personalen arbetsro. Nu ändras den igen utan en ordentlig konsekvensanalys eller förankring med personalen.

Carina Svensson tar en klunk av sitt kaffe och fortsätter:

– Alliansen motiverar omorganisationen med en plattare organisation där politikerna är närmare verksamheten. Visserligen är det bra med god insyn men den nya organisationen kommer att få det svårt att hålla samman sjukvården och att göra den jämlik. Skåningarna ska kunna förvänta sig samma goda vård oavsett var man är. Hur ska det ske när varje enhet ska passa sin egen budget och enbart se till sitt eget bästa? Vem ska se till att varje patient får den bästa vård den kan få?”

Under förra mandatperioden höjdes kvaliteten i den skånska sjukvården, från att rankas som sämst i landet av SKL, när vi tog över styret, till att vara över riksgenomsnittet. Tillgängligheten till sjukhusvård fortsatte dock, trots stort fokus på frågan att släpa efter. Socialdemokraternas budget för 2019 innehöll därför omfattande tillgänglighetsatsningar. Större än i Alliansstyrets budget. Framför allt satsar de mindre på utbildning av specialister, till exempel operationssjuksköterskor.

– Tillgängligheten beror till stora delar på tillgången till kvalificerad personal. Vi pratar ibland om tillgänglighet som att det är en helt separat fråga men nästan all vård sker naturligtvis i kontakten mellan patient och personal. Om denna personal saknas just där och då, ja, då blir tillgängligheten dålig, säger Carina Svensson och fortsätter:

– Personalfrågorna är en av de viktigaste frågorna att arbeta med, oavsett vem som styr. Anställningsutbildningarna, validering av utländsk medicinsk utbildning och goda arbetsvillkor är viktiga områden att utveckla. Servicepersonal ska finnas där för att säkerställa att våra vårdproffs kan fokusera på vården. Vill vi att tillgängligheten ska öka då måste vi säkerställa dessa saker.

Carina Svensson är socialdemokraterna i Malmös främste sjukvårdspolitiker och tycker att det lokala perspektivet är viktigt.

– Vi ska inte glömma att Malmöbornas närsjukhus är SUS. Det är det sjukhus som man tar sig till när man inte kan få vård av vårdcentralen. Precis som Trelleborgs lasarett är det för Trelleborgarna. Universitetssjukhuset är till för alla skåningar vad det gäller specialistvård men det måste förenas med Malmöbornas behov av ett närsjukhus, avslutar Carina Svensson.