Stödet för vårt parti i EU-valet 2019 blev något längre än i förra EU-valet. Vi fick 23,48 pro-cent i år (24,19 procent år 2014). I Malmö röstade fler på oss, både i procent och i antal väljare, i årets EU-val. Vårt stöd är på 22,56 procent jämfört med 2014 då vi samlade 21,33 pro-cent. Våra lokala nivåer ligger ändå en bit under det nationella valresultatet. Eftersom vårt stöd i valet förra året är långt högre än dessa nivåer har vi inte lyckats mobilisera de väljare som röstat på oss i valet 2018. Valdeltagandet har gått upp till 55,27 procent från 51,07 procent valet 2014. Valdeltagandet i Skåne låg något under det nationella snittet och hamnade på 54,36 procent. Malmö ligger under den skånska nivån och hamnar på 52,16 procent.

TROTS TILLBAKAGÅNGEN får vi fem mandat i parlamentet. Det är samma antal som under förra mandatperioden. Moderaterna höjer sitt stöd och får fyra platser. Sverigedemokraterna höjer sig till tre platser. Centerpartiet och Kristdemokraterna höjer också sina resultat och får var sina två platser. Miljöpartiet minskar till två platser och Liberalerna har minskat till en plats. Vänsterpartiet behåller en plats. Feministisk Initiativ har förlorat sin plats i parlamentet.

TITTAR VI PÅ EN höger-vänsterskala kan vi notera förlust av tre platser från vänstersidan (ifall Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ räknas till vänster). Idag har EU-parlamentet 751 platser, varav 20 platser innehas av Sveriges ledamöter.

Efter att Storbritannien lämnar EU kommer Sverige att få ytterligare en plats i parlamentet och denna tillfaller då Miljöpartiet.

DEN 2 JULI BÖRJAR den nya mandat-perioden för de nyvalda ledamöterna. Då ska våra fem parlamentariker sitta i Bryssel och påbörja sin tjänstgöring för de närmaste fem åren. En process med att ta fram en ny EU-kommission kommer också att påbörjas då. Den 1 november kommer den att vara på plats.