Huvudtalare: Lawen Redar (S) – Kulturpolitisk talesperson i Riksdagen.

Det pågår en kamp om kulturen idag.
Den rasistiska populismen hotar och attackerar konst och kultur, kropp och sexualitet, med tydligt sikte på vissa kroppar. SD anmäler museum som har utställning om nazism, motarbetar författarsamtal med HBTQ-tema på bibliotek, och förbjuder ”provocerande” konst.

Inskränkningar av kulturen får inte bara effekter i det offentliga rummet, yttrandefriheten och rätten till den egna kroppen. Det sätter även spår i våra tankar, våra samtal, och våra handlingar. Därför måste vi samlas och vässa våra kulturella strategier i den feministiska och antirasistiska kampen.

Samtal, kunskapsutbyte, mingel, gemenskap, gratis brunch.

Till programmet