Mot bakgrund av Coronaviruset har vi fått många frågor om våra planerade arrangemang och aktiviteter under våren. Närmast är det vårt årsmöte som är utlyst till lördagen den 28 mars och därefter vår vårkampanj med Valborg och Första maj.

Arbetarekommunens styrelse har beslutat att flytta årsmötet till en senare tidpunkt samt att inte genomföra de planerade valborgsaktiviteterna. Dessutom saknas möjligheterna att genomföra Första maj med demonstration och möte i Folkets Park.

Utgångspunkten för genomförande av vår verksamhet är folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär i praktiken att den som har symtom, tillhör en riskgrupp, är 70 år eller äldre inte kan delta och att vi i övrigt tillämpar hygienreglerna när vi möts.

Föreningarna är därför uppmanade att särskilt stödja sina medlemmar över 70 år eller andra som tillhör riskgruppen med vardagliga saker som att handla, etc. De förändrade förutsättningarna gör också att många av våra mötes- och studieaktiviteter kommer att genomföras med hjälp av digital teknik.

Joakim Sandell, ordförande
Björn Gudmundsson, 1:e ombudsman