Bilden är klar och tydlig efter de förslag som läckt ut. Utredningens förslag ändrar på ett helt grundläggande sätt balansen mellan arbetsmarknadens parter. Socialdemokraterna i Malmö och LO Malmö anser att LAS-utredningen förslag inte kan genomföras.

– Tryggheten på jobbet ger människor trygghet i vardagen och är grunden för det starka samhället. Utredningens förslag om att försvaga anställningstryggheten och allvarligt rubba balansen mellan parterna går i helt fel riktning. Det strider dessutom mot punkten i januariavtalet, säger Joakim Sandell, ordförande Socialdemokraterna i Malmö.

Joakim Sandell gör tydligt att diskussionen inom Socialdemokraterna i Malmö handlat om att problemet med vår arbetsmarknad är att den redan är för otrygg, för väldigt många människor. Det har vi till exempel sett på partikongresser där ombud från Malmö har drivit krav på avskaffad allmän visstid och att få bort hyvling.

– Låt mig säga tydligt: en utredning som rubbar den grundläggande balansen mellan parterna, så ensidigt till löntagarnas nackdel dessutom, får aldrig missuppfattas som socialdemokraternas politik. Därför kan den här utredningens förslag aldrig läggas fram av en socialdemokratiskt ledd regering, säger Joakim Sandell.

När förslagen som läckt ut har beskrivits som en seger med 10-1 till arbetsgivarens fördel stärker det bilden partimedlemmarna fått: utredningen har helt kantrat. En uppfattning som delas med LO-facken i Malmö.

– Punkten i januariavtalet var dålig, men de läckta förslagen från utredningen var ännu värre än väntat. Det finns inget modernt med sämre anställningstrygghet. Det är bara historielöst och bakåtsträvande. Fler otrygga anställningar leder också till ökat utanförskap och mer segregering, säger Erol Dramer, ordförande LO Malmö.

För Erol Dramer och LO-facken i Malmö har det hela tiden varit tydligt. Punkten i januariavtalet, med hot om uppluckrad arbetsrätt via politiska beslut om inte parterna själva skulle komma fram till något, var i sig direkt skadlig för den grundläggande balansen mellan arbetsmarknadens parter. Sakinnehållet gör det än värre.

– Jag vill att de liberala politikerna som drivit fram utredningen ska ta sitt förnuft tillfånga, och låta politiken backa undan. Det här drabbar inte bara anställningstryggheten utan det kan skada den svenska arbetsmarknadsmodellen i stort. Låt parterna hantera LAS utan lagstiftningshot – skrota LAS-utredningen, avslutar Erol Dramer

 

Det här är ett gemensamt uttalande från Socialdemokraterna i Malmö och LO i Malmö antaget den 29 maj 2020. På bild syns Joakim Sandell, ordförande S i Malmö och Erol Dramer, ordförande LO Malmö.