För att Sverige ska gå stärkt ur coronakrisen krävs stora satsningar på välfärden. Nu har du chansen att ställa dina frågor om hälsa, vård och omsorg direkt till politikerna i ett digitalt möte.
LENA HALLENGREN är socialminister i Sveriges regering och ansvarar för folkhälsa, sjukvård, funktionshinderfrågor, socialtjänst samt äldreomsorg.
ANDERS RUBIN är kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg samt strategiska personalfrågor i Malmö stad.
Mötet inleds med en kort presentation, sedan är ni välkomna att ställa era frågor.
Observera att antalet deltagare är begränsat.
Arrangörer: Socialdemokraterna i Malmö och ABF
Klicka här för anmälan!