Kategori: Trygghet

Vår politik för trygghet

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.

Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Poliserna behöver bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Samtidigt behöver det brottsförebyggande arbetet och civilsamhället stärkas. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

Vi genomför viktiga reformer för ett tryggare Malmö som sluter klyftorna, stärker välfärden och motverkar segregation och kriminalitet. 2017 investerade vi 50 miljoner i extra trygghetssatsningar, 2018 55 miljoner.

Vårt trygghetspolitiska program kan du läsa här:
Trygghetspolitiskt Program -Socialdemokraterna i Malmö 2018

Läs mer

Loading

Andra områden

  • Arbete
  • Bostad
  • Kultur och fritid
  • Vård och omsorg
  • Stadsbyggnad
  • Skola
  • Trygghet

Satsning på IT kan minska ofrivillig ensamhet

Som ett led i satsningen på äldres livskvalité och att bryta ofrivillig ensamhet och isolering ska IT-stöd bli en del av kommunens fixartjänst, som hjälper äldre Malmöbor med praktiska uppgifter i hemmet. På måndagen beslutade hälsa-, vård och omsorgsnämnden att utreda frågan.