NU BYGGS

EN UNIK SATSNING I ROSENGÅRD

Inom kort kan Malmö få ett uppstickande landmärke i stadens östra del. Genom en unik satsning i Rosengård, som prisbelönats för sin arkitektoniska kaxighet, används stadsplanering i kombination med sociala investeringar för att bygga ihop staden.

Genom att förtäta områdena Törnrosen och Örtagård skapas en ny stadsbild som präglas av folkliv, kultur, butiker och restauranger. Stadsdelen kopplas effektivt ihop med andra delar av staden genom en ny tågstation och ett 22 våningar högt landmärke blir en del av Malmös nya skyline.

Vad är Culture Casbah?

Culture Casbah är en unik satsning i Rosengård som blir nästa steg i stadens utveckling, med blandad och intressant arkitektur, folkliv, kommers och kultur.

Genom områdena Örtagården och Törnrosen kommer ett stråk av tät, stadslik bebyggelse att skapas. Ny och varierad arkitektur bryter av den traditionella miljonprogramsarkitekturen och bidrar till att ge området en ny karaktär. Samtidigt knyts Rosengård och stadens centrum närmare varandra genom att en ny tågstation byggs vid den befintliga kontinentalbanan och blir en del av Malmös nya ringlinje, den så kallade ”Malmöringen”.

Stråket mellan Rosengårdsstationen i väster till Örtagårdstorget i öster kommer fyllas med 200 nya bostäder och 30 affärslokaler för butiker, kaféer och restauranger. Slutligen kommer ett nytt landmärke skapas, när det 22 våningar höga tornet byggs i mitten av stråket.

Informationsfilm från MKB om Culture Casbah

Innerstaden växer

Malmös befolkning växer snabbt. Staden blir större. Rosengård ligger redan geografiskt centralt, men områdets karaktär gör att många inte uppfattar att Rosengård hör till de centrala delarna av Malmö. Det vill vi ändra på!

Den nya Rosengårdsstationen innebär snabba kommunikationer. Kombinerat med modern innerstadsarkitektur kommer Rosengård inte bara att ligga geografiskt nära centrum, utan också uppfattas och kännas som centrala Malmö.

Med en blandad och tät bebyggelse, folkliv, kultur, butiker och restauranger kommer området upplevas annorlunda än idag. För alla som redan bor i området och för besökare.

Ny tågstation i Rosengård

Inom några år kan alla Malmöbor i Rosengård ta tåget till arbetet, högskolan eller utflykten, inom staden, till övriga Skåne eller utomlands via Köpenhamns flygplats. Likadant blir Rosengård ett attraktivt område att etablera sig i för företag och nya Rosengårdsbor.

I västra delen av Törnrosen kommer den nya tågstationen att byggas. Genom att anlägga en tågstation i Rosengård blir det möjligt att snabbt ta sig till övriga delar av Malmö.

Genom den nya stationen ökas kapaciteten i kollektivtrafiken kraftigt. Malmöexpressen på busslinje 5 avlastas. Dessutom halveras restiden till och från Malmö C, från dagens drygt 15 minuter med buss, till cirka 7 minuter med tåg.

Malmöringen knyter ihop staden

När Citytunneln öppnade 2010 skapades möjlighet att köra lokal tågtrafik inom Malmö i en ringlinje via kontinentalbanan. Genom Malmöringen knyts de östra och södra delarna av Malmö, via stationerna Östervärn, Rosengård, Persborg och (eventuellt) Fosie, Svågertorp och Hyllie ihop med Triangeln och Malmö C.

Efter en lång process för att få de tillstånd som behövs för att köra persontrafik på kontinentalbanan är vi nu mycket nära ett klartecken. Endast ett trafiktillstånd från Länsstyrelsen fattas och därefter att stationen i Rosengård byggs samt renovering av stationerna Östervärn och Persborg. Planerad start är i slutet av 2018 eller under 2019.

Malmöringen kommer effektivt binda samman flera delar av Malmö och göra det mycket enklare för väldigt många människor att resa både inom Malmö, men också vidare till arbete, studier eller nöjen både i övriga Sverige eller över sundet.

Frågor och svar

Vem bygger Culture Casbah?

MKB har lanserat projektet och utvecklat idéen tillsammans med arkitekt Lundgaard & Tranberg. Projektet är dock för stort för MKB att förverkliga på egen hand.

Därför kommer ett nytt bolag att bildas tillsammans med de tre privata fastighetsbolagen Balder, Heimstaden och Victoria Park, som tillsammans kommer finansiera och förverkliga Culture Casbah. De fyra bolagen kommer äga vars 25% av Culture Casbah och MKB kommer inneha ordförandeposten i det nya bolaget.

Hyresgästföreningen i södra Skånes ordförande Kenneth Gustavsson uttalar sig positivt om satsningen i en artikel i tidningen Hem & Hyra. 

Avgörande beslut fattas av Malmös kommunfullmäktige under slutet av 2016.

Kommer MKB sälja lägenheter?

MKB kommer finansiera sin del i det nya bolaget som ska förverkliga Culture Casbah genom att överföra sammanlagt 1650 lägenheter i de aktuella områdena Törnrosen och Örtagården till det nya bolaget.

De övriga fastighetsbolagen går in med motsvarande kapital i det nya bolaget. Syftet är att dela på risken med tre andra aktörer. Det nya bolaget kommer bli den största förvaltaren av hyreslägenheter i Rosengård. Lägenheterna kommer att ägas och förvaltas som hyreslägenheter i det nya bolaget och hyras via Boplats Syd ut på samma villkor som tillämpas av MKB idag.

Hur mycket kostar satsningen?

Sammantaget innebär affären att det investeras på 1,5 miljarder kronor i framförallt Rosengård, men också i MKBs övriga bestånd.

MKB finansierar satsningen genom att överföra det omkringliggande beståndet av hyreslägenheter på Törnrosen och Örtagården till det nya bolaget, som blir Rosengårds största hyresförvaltare. De tre privata fastighetsbolagen Balder, Heimstden och Victoria Park tillskjuter motsvarande kapital till det nya bolaget. På så sätt delar MKB riskerna med projektet med tre seriösa och starka fastighetsbolag.

Malmö stad har inga kostnader för de nya bostäderna. Däremot har staden kostnader för att förbereda mark och anslutningar.