Distriktskongress i Helsingborg, den 18:e april 2020

 

Här är länkarna för att redovisa föreningens nomineringar av ombud och behandlade motioner. Sista svarsdag 1 december.

Distriktskongress 2020 – Nominering

Distriktskongress 2020 – Motioner