Motioner till distriktskongressen 2021

Nästa distriktskongress är planerad att hållas i april 2021. Exakt datum meddelas senare och så fort det är meddelat kommer vi att gå ut med nomineringar till distriktskongressombud. Nominerade ombud ska vara tillfrågade.

Motioner till distriktskongressen 2021 kan dock lämnas in här redan idag dock senast den 30 november