Det är dags att ta ställning!

Det EU som skapades för att bygga fred, bekämpa extremism och skapa välstånd är hotat. Högerextremismen växer, grundläggande rättigheter angrips, framtidens utmaningar tas inte tag i. Sverige behöver ett Europa som fokuserar på det viktigaste igen; försvara demokratin, ta krafttag för trygghet, jobb och välstånd, bekämpa klimathotet.

Den 26 maj har du möjlighet att rösta i valet till EU-parlamentet. Använd den rätten för att ta ställning för ett starkare EU.

Bland våra kandidater i Europaparlamentsvalet finns tre skåningar. Heléne Fritzon, från Degeberga, toppar listan. Rikard Larsson, från Staffanstorp återfinns på plats nummer 12. Från Malmö har vi Amani Loubani på plats nummer 19.

Alla namnen på valsedeln hittas här:

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2019/s-kandidater-infor-eu-valet/

Europeiska Unionen för medborgarna

Vi ska vara med och driva EU åt rätt håll med fokus på utveckling, en rättvis arbetsmarknad, miljö- och klimat samt fred och säkerhet.

Mer än 70 procent av Sveriges export går till EU-marknaden – export som skapat jobb och tillväxt i Sverige. Ska företag i Europa även i framtiden vara konkurrenskraftiga måste vi fortsätta att riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster. Detta måste kompletteras med stärkta rättigheter för medborgarna med en lön som går att leva på och schyssta villkor.

Inom EU ska det råda rättvisa villkor för löntagare. Den fria rörligheten ska inte användas för att utnyttja människor eller dumpa arbetsvillkoren. Ihärdigt arbete har ändrat på utstationeringsdirektivet för att svenska kollektivavtal ska råda på den svenska arbetsmarknaden för alla löntagare.

EU behöver också bli mer jämställt. Alltför många kvinnor står idag utanför arbetsmarknaden och allt för stor andel av viktiga positioner inom EU:s institutioner innehas av män. En bättre jämställdhet är både ett mål i sig självt, men skulle också leda till en ökad tillväxt när fler kommer i arbete.

För att bromsa den globala uppvärmningen måste EU ta en ledarroll i världen. Miljö-, energi- och klimatfrågorna är centrala områden där EU kan och ska spela en helt avgörande roll.

EU är viktigare än någonsin för Sveriges säkerhet när denna utmanas med terrorism, cyberhot, påverkansoperationer, våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet.

Vi måste få på plats ett nytt asylsystem inom EU som bygger på att alla medlemsstater tar ansvar för att ta emot människor på flykt.

Läs mer vad våra representanter i Europarlamentet arbetat med: http://sieuropaparlamentet.se/

Ta ställning tillsammans med oss. Rösta på Socialdemokraterna!