I kunskapsstaden Malmö ska alla ha rätt till en bra utbildning – så bygger vi staden hel!

Malmös skolor har gjort stora förbättringar och visar ständigt stigande genomsnittsbetyg för avgångseleverna. Fler och fler klarar gymnasiestudierna och inom några år kommer Malmö högskola ombildas till Malmö universitet, med ett betydande tillskott av forskningsresurser och möjligheter för Malmö att fortsätta utvecklas som en modern kunskapsdriven stad. Så bygger vi staden hel!

• Betygen i Malmös grundskolor har stigit 6 år i följd

• Fler elever klarar gymnasiet och betygen stiger

• 2018 blir Malmö högskola Malmö Universitet

Låt oss berätta om kunskapsstaden Malmö!

 

I kunskapsstaden Malmö ska alla ha rätt till en bra utbildning – så bygger vi staden hel!

Malmös skolor har gjort stora förbättringar och visar ständigt stigande genomsnittsbetyg för avgångseleverna. Fler och fler klarar gymnasiestudierna och inom några år kommer Malmö högskola ombildas till Malmö universitet, med ett betydande tillskott av forskningsresurser och möjligheter för Malmö att fortsätta utvecklas som en modern kunskapsdriven stad. Så bygger vi staden hel!

• Betygen i Malmös grundskolor har stigit 6 år i följd

• Fler elever klarar gymnasiet och betygen stiger

• 2018 blir Malmö högskola Malmö Universitet

Låt oss berätta om kunskapsstaden Malmö!

Malmös skolor är på rätt väg, men vi är inte nöjda förrän alla klarar skolan!

För drygt sex år sedan påbörjade vi en stor utvecklingsprocess av Malmös skolor. I flera steg har vi Socialdemokrater gjort stora satsningar på Malmös skolor med det långsiktiga målet att alla elever ska få en bra utbildning och klara utbildningsmålen. Vi har stärkt och förbättrat kvalitetsarbetet och tillfört mer pengar till skolan. Vi har infört en resursfördelningsmodell som fördelar resurserna till skolorna utifrån elevernas sociala bakgrund och utbildningsbehov. Målet är att alla Malmös skolor ska vara bra skolor. För den enskilde eleven ska valet av skola inte inverka på möjligheterna att få en bra utbildning. Därför måste likvärdigheten mellan skolorna öka. För att få en tydligare styrning samlade vi alla Malmös skolor under centrala skolorganisationer. Nu kan vi se att satsningen gett resultat. Skolresultaten har vänt uppåt och Malmös skolor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.

Nyligen presenterades årets betygsresultat från avgångsklasserna i årskurs 9. För sjätte året i rad har Malmös elever höjt sina betyg och årets betyg var de högsta någonsin. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio har för första gången passerat 220 poäng och är det högsta resultatet någonsin. Det genomsnittliga meritvärdet för Malmös avgångselever har ökat från 215,9 poäng förra året till 220,2 poäng 2016. Utan nyanlända elever är meritvärdet 224,4 poäng.

Samtidigt har Malmö en stor andel elever med kort tid i Sverige eller stora pedagogiska utmaningar. Det är självklart inte rimligt att förvänta sig att elever med endast ett fåtal år i svensk skola ska ha samma förutsättningar som elever som gått alla sina skolår i en svensk grundskola. Därför redovisas resultaten både med och utan de elever som gått mindre än två år i svensk skola. Men även med dessa elever inräknat stiger genomsnittsbetygen i Malmös skolor.

75% av eleverna är behöriga till gymnasiet, mot 75,5% under 2015. Utan de nyanlända eleverna ökar dock även behörigheten från 78,9 till 80,5%.

Vi vill se en likvärdig och blandad skola, där elever från olika bakgrunder möts, samtidigt som vi låter lärarna göra det de är bäst på, planera och sköta undervisningen i klassrummet. Vårt långsiktiga mål med Malmös skolor är att skolor ska vara bra skolor och alla elever ska klara utbildningsmålen.

FAKTA Genomsnittligt meritvärde, Malmö kommunala skolor årskurs 9 (inkl nyanlända elever)

2010: 193,5
2011: 197,5
2012: 198,3
2013: 202,8
2014: 212,1
2015: 215,9
2016: 220,2

Malmös skolor är på rätt väg, men vi är inte nöjda förrän alla klarar skolan!

För drygt sex år sedan påbörjade vi en stor utvecklingsprocess av Malmös skolor. I flera steg har vi Socialdemokrater gjort stora satsningar på Malmös skolor med det långsiktiga målet att alla elever ska få en bra utbildning och klara utbildningsmålen. Vi har stärkt och förbättrat kvalitetsarbetet och tillfört mer pengar till skolan. Vi har infört en resursfördelningsmodell som fördelar resurserna till skolorna utifrån elevernas sociala bakgrund och utbildningsbehov. Målet är att alla Malmös skolor ska vara bra skolor. För den enskilde eleven ska valet av skola inte inverka på möjligheterna att få en bra utbildning. Därför måste likvärdigheten mellan skolorna öka. För att få en tydligare styrning samlade vi alla Malmös skolor under centrala skolorganisationer. Nu kan vi se att satsningen gett resultat. Skolresultaten har vänt uppåt och Malmös skolor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.

Nyligen presenterades årets betygsresultat från avgångsklasserna i årskurs 9. För sjätte året i rad har Malmös elever höjt sina betyg och årets betyg var de högsta någonsin. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio har för första gången passerat 220 poäng och är det högsta resultatet någonsin. Det genomsnittliga meritvärdet för Malmös avgångselever har ökat från 215,9 poäng förra året till 220,2 poäng 2016. Utan nyanlända elever är meritvärdet 224,4 poäng.

Samtidigt har Malmö en stor andel elever med kort tid i Sverige eller stora pedagogiska utmaningar. Det är självklart inte rimligt att förvänta sig att elever med endast ett fåtal år i svensk skola ska ha samma förutsättningar som elever som gått alla sina skolår i en svensk grundskola. Därför redovisas resultaten både med och utan de elever som gått mindre än två år i svensk skola. Men även med dessa elever inräknat stiger genomsnittsbetygen i Malmös skolor.

75% av eleverna är behöriga till gymnasiet, mot 75,5% under 2015. Utan de nyanlända eleverna ökar dock även behörigheten från 78,9 till 80,5%.

Vi vill se en likvärdig och blandad skola, där elever från olika bakgrunder möts, samtidigt som vi låter lärarna göra det de är bäst på, planera och sköta undervisningen i klassrummet. Vårt långsiktiga mål med Malmös skolor är att skolor ska vara bra skolor och alla elever ska klara utbildningsmålen.

FAKTA Genomsnittligt meritvärde, Malmö kommunala skolor årskurs 9 (inkl nyanlända elever)

2010: 193,5
2011: 197,5
2012: 198,3
2013: 202,8
2014: 212,1
2015: 215,9
2016: 220,2

Inget är så avgörande för en ung människas framtid som att klara gymnasiet

Årets sammanställning av gymnasiebetygen visar en uppgång både för betygsgenomsnittet, både på yrkes- och studieförberedande program samt ökande andel som tar examen från gymnasiet.

Jämfört med 2015 visar årets sammanställning att snittvärdet för elever som tagit gymnasieexamen ökat från 13,62 till 13,95, av maximalt 20 möjliga. För elever med en yrkesexamen är årets snittvärde 12,03, medan snittet för elever på de studieförberedande programmen blev 14,42 av 20.

Andelen elever som går färdigt gymnasieskolan och tar examen ökar också, både på de studieförberedande programmen och på yrkesprogrammen. På yrkesprogrammen tog 64% av eleverna examen i år, mot 61% förra året. Samma ökning noteras på de studieförberedande programmen, där andelen som tagit examen ökat från 80% till 83%.

Att gå klart gymnasiet är det enskilt viktigaste för att unga människor ska få ett jobb och en egen försörjning. Därför är det så viktigt att allt fler klarar gymnasieskolan. Årets uppgång är viktig, men vi är självklart inte nöjda förrän alla elever klarar gymnasieutbildningen.

Inget är så avgörande för en ung människas framtid som att klara gymnasiet

Årets sammanställning av gymnasiebetygen visar en uppgång både för betygsgenomsnittet, både på yrkes- och studieförberedande program samt ökande andel som tar examen från gymnasiet.

Jämfört med 2015 visar årets sammanställning att snittvärdet för elever som tagit gymnasieexamen ökat från 13,62 till 13,95, av maximalt 20 möjliga. För elever med en yrkesexamen är årets snittvärde 12,03, medan snittet för elever på de studieförberedande programmen blev 14,42 av 20.

Andelen elever som går färdigt gymnasieskolan och tar examen ökar också, både på de studieförberedande programmen och på yrkesprogrammen. På yrkesprogrammen tog 64% av eleverna examen i år, mot 61% förra året. Samma ökning noteras på de studieförberedande programmen, där andelen som tagit examen ökat från 80% till 83%.

Att gå klart gymnasiet är det enskilt viktigaste för att unga människor ska få ett jobb och en egen försörjning. Därför är det så viktigt att allt fler klarar gymnasieskolan. Årets uppgång är viktig, men vi är självklart inte nöjda förrän alla elever klarar gymnasieutbildningen.

2018 blir Malmö högskola Malmö Universitet

När Malmö högskola startade den 1 juli 1998 utgjorde högskolan kärnan i det nya, kunskapsbaserade och moderna Malmö, som började ta form i slutet på 90-talet. Redan tidigt fanns ambitionerna att Malmö högskola i framtiden skulle upphöjas till universitet. Flera gånger genom åren har Malmö högskola tillsammans med Malmö stads ledning uppvaktat både tidigare och nuvarande regeringar. I samband med ett besök av statsminister Stefan Löfven i fjor överlämnade kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh en rapport om vikten av universitetsstatus. Den rapporten finns att läsa här.

Det därför mycket glädjande att regeringen nyligen gett besked om att Malmö högskola kommer att få status som universitet. För Malmös del är det av yttersta vikt att staden kan fortsätta vara en attraktiv och modern stad, som ligger i framkant inom kultur, innovationer och forskning. Inom en snar framtid kommer Malmö universitet vara en central del av ett större kunskapskluster som sträcker sig mellan universiteten i Köpenhamnsområdet till Lunds universitet och den internationella forskningsanläggningen ESS. Ur det perspektivet är den strategiska betydelsen av ett universitet i Malmö ovärderlig.

2018 blir Malmö högskola Malmö Universitet

När Malmö högskola startade den 1 juli 1998 utgjorde högskolan kärnan i det nya, kunskapsbaserade och moderna Malmö, som började ta form i slutet på 90-talet. Redan tidigt fanns ambitionerna att Malmö högskola i framtiden skulle upphöjas till universitet. Flera gånger genom åren har Malmö högskola tillsammans med Malmö stads ledning uppvaktat både tidigare och nuvarande regeringar. I samband med ett besök av statsminister Stefan Löfven i fjor överlämnade kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh en rapport om vikten av universitetsstatus. Den rapporten finns att läsa här.

Det därför mycket glädjande att regeringen nyligen gett besked om att Malmö högskola kommer att få status som universitet. För Malmös del är det av yttersta vikt att staden kan fortsätta vara en attraktiv och modern stad, som ligger i framkant inom kultur, innovationer och forskning. Inom en snar framtid kommer Malmö universitet vara en central del av ett större kunskapskluster som sträcker sig mellan universiteten i Köpenhamnsområdet till Lunds universitet och den internationella forskningsanläggningen ESS. Ur det perspektivet är den strategiska betydelsen av ett universitet i Malmö ovärderlig.

Engagera dig för att vara med och skapa ett ännu bättre Malmö. Bli medlem!

Tillsammans skapar vi en bättre framtid. För alla. Bli medlem i Socialdemokraterna!

Bli medlem