Val i Svenska kyrkan kommer att genomföras den 19 september 2021. Föreningarna och klubbarna ombeds nominera till kyrkopolitiska uppdrag.

Vi kommer att fastställa nomineringar till tre olika nivåer i samband med kyrkovalet: till kyrkofullmäktige (lokalt), stiftsfullmäktige (regionalt) och kyrkomötet (nationellt). Efter valet kommer vi att utse personer till olika råd och styrelser (lokalt). Föreningarnas och klubbarnas nomineringar gäller båda dessa delar dvs det handlar om kyrkopolitiska uppdrag i stort.

Den som nomineras skall vara medlem i Svenska kyrkan, över 16 år och vara medveten om att hen behöver skriva under en kandidatförsäkran.

Nomineringen görs här, senast den 31 november.