Har du något att berätta?

För oss socialdemokrater gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism. Ifall du ändå har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller sexism inom partiet får du gärna vända dig till oss. Det finns dels möjlighet att kontakta vår ordförande, Joakim Sandell, eller viceordförande Carina Svensson. Kontaktinformation finns under fliken ”Vår styrelse”.

Det finns även möjlighet att få kontakt med en grupp som sitter på particentrala kansliet. All kontaktinformation finns på nedanstående länk.

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2017/beratta-pa/

Vi uppmanar även till att upprätta polisanmälan i de fall brott begåtts.