Kyrkovalet 2017

En öppen och demokratisk folkkyrka

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling.

Valet till Svenska kyrkan är den 17 september. Förtidsröstningen kommer att ske 4-17 september. Röstkorten till de som är röstberättigade skickas ut den 30 augusti.

Vår nationella kyrkopolitik kan du hitta här.

Kyrkopolitiskt program i Malmö

Socialdemokraterna i Malmö fastställde på årsmötet den 19 mars nedanstående politiska program i valet till Svenska kyrkan 2017.

Kyrkopolitiskt program 2018-2021

Kyrkofullmäktigelistan 2018-2021

På årsmötet den 19 mars fastställdes även kyrkofullmäktigelistan för mandatperioden 2018-2021.

Kyrkofullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Malmö

Nominering till kyrkopolitiska uppdrag

På länken nedan redovisar våra organisationer sina nomineringar till kyrkopolitiska uppdrag som tillsätts efter kyrkovalet 2017.

Val till kyrkopolitiska uppdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmönyheter