VÅRT PARTI

Socialdemokraterna i Malmö har idag cirka 2 500 medlemmar. Vi bygger vårt partiarbete på en traditionell folkrörelsegrund där medlemmarna är aktiva i en rad olika socialdemokratiska föreningar och klubbar. Medlemmen är den viktigaste länken i vår organisationskedja.

Som medlem kan du vara aktiv i en bostadsområdesförening, en S-fackklubb, en kvinnoklubb eller en SSU-klubb. Här kan du läsa om vilka föreningar det finns och även ta kontakt med ordföranden för föreningen.

Vill du istället vet vem som sitter i vår styrelse? Klicka på fliken och ser du alla namn.

Vill du också skapa en rättvisare värld och vara med och bygga ett hållbarare Malmö? Bli medlem idag!