Partidistriktets kongress är framflyttat till den 29 augusti.

Handlingar till mötet och mer information hittar du på partidistriktets hemsida här.