Ordinarie partikongress äger rum i Göteborg den 12-16 maj. Innan dess ska vi utse ombud från Malmö genom medlemsomröstning och behandla politiska förslag (motioner) från medlemmarna i arbetarekommunen.

Motionerna behandlas först i din socialdemokratiska förening eller fackklubb och därefter av arbetarekommunens representantskap. Motioner som behandlats i din förening eller fackklubb lämnas in här senast den 31 oktober för vidare behandling.

Information om formerna för ombudsvalen kommer.